งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

:: ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ::
>>รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>19 ก.ย.- 2พ.ย.2560
>>ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>2 พ.ย. 2560
>>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข =>3-5 พ.ย. 2560
>>เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนแต่ละศูนย์พิมพ์เอกสารการแข่งขัน 6 พ.ย.2560
>>จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  7-8 พ.ย. 2560
>>ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  8-9 พ.ย. 2560

>>พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>  10 พ.ย. 2560
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมการแข่งขันของภาษาต่างประเทศลำดับที่ 1-6 มีตัวแทนระดับเขตพื้นที่แล้ว จึงไม่มีการแข่งขันในรายการดังกล่าว
 
ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
5 699 3.100 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
6 700 3.200 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3


คำสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

 
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ/สถานที่แข่งขัน
1 ภาษาไทย 8 พ.ย. 60 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ
2 คณิตศาสตร์ 8 พ.ย. 60 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ
3 วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย 7 พ.ย. 60 ร.ร.พรหมานุสรณ์ฯ
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 พ.ย. 60 ร.ร.ท่ายางวิทยา
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 พ.ย. 60 ร.ร.บ้านแหลมวิทยา
6 ศิลปะ 7-8 พ.ย. 60 ร.ร.คงคาราม
7 การงานอาชีพ 7 พ.ย. 60 ร.ร.บ้านลาดวิทยา
8 คอมพิวเตอร์ 8 พ.ย. 60 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ
9 หุ่นยนต์ 7 พ.ย. 60 ร.ร.บ้านลาดวิทยา
10 ภาษาต่างประเทศ 7 พ.ย. 60 ร.ร.พรหมานุสรณ์ฯ
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 พ.ย. 60 ร.ร.วัดจันทราวาสฯ
แจ้งจากศูนย์แข่งขันโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ขอให้ครูผู้ฝึกซ้อมตรวจสอบความถูกต้องของบทอ่านจากหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

แก้ไขการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

**หมายเหตุ กิจกรรมการแข่งขันของภาษาต่างประเทศลำดับที่ 1-6 มีตัวแทนระดับเขตแล้ว จึงไม่มีการแข่งขันในรายการดังกล่าว
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,602
จำนวนนักเรียน 3,587
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,344
จำนวนกรรมการ 1,008
ครู+นักเรียน 5,931
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,939
ประกาศผลแล้ว 213/227 (93.83%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 5
เดือนนี้ 16
เดือนที่แล้ว 6
ปีนี้ 22
ทั้งหมด 169,495