สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคงคาราม  
2 โรงเรียนท่ายางวิทยา  
3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  
4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา  
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)  
7 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]