แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 141 119 85% 10 7.14% 11 7.86% 0 0% 140
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 112 74 67.89% 24 22.02% 7 6.42% 4 3.67% 109
3 โรงเรียนคงคาราม 101 58 58.59% 24 24.24% 13 13.13% 4 4.04% 99
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 59 48 81.36% 7 11.86% 3 5.08% 1 1.69% 59
5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 83 43 53.09% 22 27.16% 8 9.88% 8 9.88% 81
6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 92 42 49.41% 22 25.88% 14 16.47% 7 8.24% 85
7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 86 40 47.06% 26 30.59% 14 16.47% 5 5.88% 85
8 โรงเรียนท่ายางวิทยา 75 27 36.99% 21 28.77% 16 21.92% 9 12.33% 73
9 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 74 23 31.94% 21 29.17% 21 29.17% 7 9.72% 72
10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 57 23 41.07% 16 28.57% 12 21.43% 5 8.93% 56
11 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 66 22 34.92% 24 38.1% 12 19.05% 5 7.94% 63
12 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 51 15 32.61% 14 30.43% 9 19.57% 8 17.39% 46
13 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 47 13 30.23% 12 27.91% 13 30.23% 5 11.63% 43
14 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 55 12 24.49% 13 26.53% 15 30.61% 9 18.37% 49
15 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 40 12 32.43% 13 35.14% 6 16.22% 6 16.22% 37
16 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 39 12 32.43% 10 27.03% 8 21.62% 7 18.92% 37
17 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 54 12 24.49% 9 18.37% 18 36.73% 10 20.41% 49
18 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 29 9 34.62% 7 26.92% 9 34.62% 1 3.85% 26
19 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 41 8 22.22% 13 36.11% 11 30.56% 4 11.11% 36
20 โรงเรียนบางจานวิทยา 31 8 25.81% 10 32.26% 8 25.81% 5 16.13% 31
21 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 28 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 38 7 18.42% 13 34.21% 13 34.21% 5 13.16% 38
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 37 7 21.21% 9 27.27% 9 27.27% 8 24.24% 33
24 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 31 7 24.14% 8 27.59% 9 31.03% 5 17.24% 29
25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 34 7 25% 8 28.57% 9 32.14% 4 14.29% 28
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 32 7 26.92% 6 23.08% 11 42.31% 2 7.69% 26
27 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 25 6 27.27% 7 31.82% 5 22.73% 4 18.18% 22
28 โรงเรียนดอนยางวิทยา 18 4 25% 4 25% 8 50% 0 0% 16
29 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 25 1 4.35% 5 21.74% 12 52.17% 5 21.74% 23
30 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]