สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคงคาราม 101 223 157
2 004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 59 134 82
3 005 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 83 197 132
4 007 โรงเรียนดอนยางวิทยา 18 30 20
5 009 โรงเรียนท่ายางวิทยา 75 201 108
6 010 โรงเรียนบางจานวิทยา 31 58 48
7 011 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 0 0 0
8 012 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 92 246 140
9 013 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 40 91 59
10 016 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 51 104 77
11 017 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 141 376 231
12 020 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 32 53 40
13 022 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 55 101 71
14 023 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 74 158 102
15 026 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 28 58 32
16 027 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 39 83 55
17 028 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 29 52 42
18 029 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 57 147 96
19 030 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 38 82 59
20 031 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 54 85 69
21 002 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 86 160 116
22 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 0
23 014 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 112 302 184
24 001 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 66 153 103
25 008 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 41 67 47
26 019 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 47 91 67
27 015 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 31 58 47
28 018 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 25 38 28
29 021 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 25 61 31
30 025 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 34 71 54
31 032 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1 5 2
32 024 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 37 102 45
รวม 1602 3587 2344
5931

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]