สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 82 28 16 126
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 37 11 7 55
3 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 36 15 12 63
4 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 32 37 17 86
5 คงคาราม 25 19 24 68
6 บ้านลาดวิทยา 23 25 14 62
7 ท่ายางวิทยา 19 18 12 49
8 หนองหญ้าปล้องวิทยา 16 3 7 26
9 แก่งกระจานวิทยา 14 11 13 38
10 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 10 9 9 28
11 ราชประชานุเคราะห์ 47 9 4 2 15
12 เขาย้อยวิทยา 8 21 14 43
13 ป่าเด็งวิทยา 6 8 7 21
14 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 6 1 2 9
15 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 5 8 3 16
16 หนองชุมแสงวิทยา 5 5 4 14
17 บ้านแหลมวิทยา 5 3 2 10
18 โตนดหลวงวิทยา 4 6 5 15
19 หนองจอกวิทยา 3 9 5 17
20 วชิรธรรมโศภิต 3 5 4 12
21 ห้วยทรายประชาสรรค์ 3 4 2 9
22 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 3 1 2 6
23 อรุณประดิษฐ 2 8 4 14
24 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 4 5 11
25 บางจานวิทยา 2 3 2 7
26 ปริยัติรังสรรค์ 2 2 2 6
27 ราษฎร์วิทยา 2 2 2 6
28 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 1
29 ดอนยางวิทยา 0 1 0 1
30 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 0 0 1 1
รวม 365 271 199 835

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]