งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9 - 14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15 - 20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4 - 6 ม.ค. 2561 
  ผู้รับผิดชอบสาระการแข่งขัน
ที่ ชื่อ – สกุล สาระที่รับผิดชอบ โทรศัพท์
1  นางเสนาะ  สุขสงวน  วิทยาศาสตร์   086-6059490
2  นางสิริมณี  โอฬารวัต  ภาษาไทย   097-0239995
3  นายสุรจิตร  เรืองศรี - คณิตศาสตร์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
  089-0856584
4  นางวัฒนา  เมืองงาม  สังคมศึกษาฯ   081-5868650
5  นายธีระพร  ทองเกิด
 นายสมโพธิ  สุวรรณรัตน์
- ศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  089-4567888
  096-4098727
6  นางอังคณา  เลิศล้ำ  การงานอาชีพฯ   091-7488828
7  นายอำพล หิ่นเก่า  - คอมพิวเตอร์ 
​ - หุ่นยนต์
  095-7604692
8  นายเอกลักษณ์  พุดเหียง - ภาษาอังกฤษ
- ปฐมวัย
  080-1174771
9  นางประกาย  แสนกล้า - หนังสือเล่มเล็ก
- เรียนร่วม
  090-9784845
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11:18 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,163
จำนวนนักเรียน 2,303
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,678
จำนวนกรรมการ 995
ครู+นักเรียน 3,981
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,976
ประกาศผลแล้ว 182/270 (67.41%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 43
สัปดาห์ที่แล้ว 55
เดือนนี้ 189
เดือนที่แล้ว 100
ปีนี้ 289
ทั้งหมด 128,063