แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 56 34 61.82% 8 14.55% 12 21.82% 1 1.82% 55
2 โรงเรียนวัดหนองแก 38 21 55.26% 7 18.42% 5 13.16% 5 13.16% 38
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 26 14 53.85% 7 26.92% 4 15.38% 1 3.85% 26
4 โรงเรียนวัดวังไคร้ 31 14 48.28% 6 20.69% 5 17.24% 4 13.79% 29
5 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 30 13 44.83% 5 17.24% 7 24.14% 4 13.79% 29
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 22 12 54.55% 6 27.27% 1 4.55% 3 13.64% 22
7 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 23 12 54.55% 5 22.73% 2 9.09% 3 13.64% 22
8 โรงเรียนบ้านหนองโรง 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
9 โรงเรียนบ้านสระพระ 21 12 57.14% 3 14.29% 5 23.81% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 16 12 75% 0 0% 2 12.5% 2 12.5% 16
11 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 17 10 58.82% 2 11.76% 1 5.88% 4 23.53% 17
13 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 16 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนบ้านด่านโง 19 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนบ้านซ่อง 21 8 38.1% 3 14.29% 5 23.81% 5 23.81% 21
17 โรงเรียนบ้านหนองยาว 17 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
18 โรงเรียนวัดตาลกง 15 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 17 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 6 35.29% 17
20 โรงเรียนบ้านนายาง 15 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
21 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 17 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 23 7 35% 6 30% 1 5% 6 30% 20
23 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 19 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 18
25 โรงเรียนเขื่อนเพชร 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 28 6 23.08% 11 42.31% 7 26.92% 2 7.69% 26
27 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 18 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนวัดหนองจอก 18 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 16 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนวัดหนองศาลา 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านท่าลาว 15 5 33.33% 1 6.67% 6 40% 3 20% 15
35 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
36 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 14 4 30.77% 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 16 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านในดง 13 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
40 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 11 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
42 โรงเรียนวัดท่าคอย 13 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
43 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 18 3 16.67% 6 33.33% 3 16.67% 6 33.33% 18
45 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 13 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 12 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
47 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านยางชุม 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
50 โรงเรียนบ้านพุหวาย 14 3 21.43% 1 7.14% 6 42.86% 4 28.57% 14
51 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
53 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนวัดท่าเหว 10 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
55 โรงเรียนวัดจันทาราม 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
56 โรงเรียนวัดกุ่ม 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนวัดท่าขาม 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
58 โรงเรียนวัดช่อม่วง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 10 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
61 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 10 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 9 2 25% 0 0% 4 50% 2 25% 8
66 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านรางจิก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 15 1 6.67% 6 40% 5 33.33% 3 20% 15
69 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 16 1 6.67% 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 15
70 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
74 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนชาวไร่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดม่วงงาม 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
83 โรงเรียนวัดหว้า 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านเนินทราย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหันตะเภา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 9 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9
96 โรงเรียนบ้านบางเก่า 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
97 โรงเรียนวัดดอนกอก 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
98 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองจอก 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
101 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดหนองกาทอง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
105 โรงเรียนบ้านเขากระปุก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านพุตุม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
109 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านไร่โคก 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
112 โรงเรียนวัดอินจำปา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
113 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนวัดเขาทะโมน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 # mail : [email protected] # ID Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]