สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 34 8 12 1 54
2 วัดหนองแก 21 7 5 5 33
3 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 14 7 4 1 25
4 วัดวังไคร้ 13 6 5 4 24
5 บ้านโป่งเกตุ 13 5 7 4 25
6 วัดโพธิ์ลอย 12 6 1 3 19
7 แก่นจันทร์วิทยา 12 5 2 3 19
8 บ้านหนองโรง 12 4 2 2 18
9 บ้านสระพระ 12 3 5 1 20
10 บ้านป่าเด็ง 12 0 2 2 14
11 บ้านหนองชุมแสง 10 2 1 4 13
12 บ้านด่านโง 9 6 1 0 16
13 บ้านหนองเผาถ่าน 9 1 1 1 11
14 บ้านซ่อง 8 3 5 5 16
15 บ้านหนองยาว 8 3 2 2 13
16 บ้านท่าโล้ 8 1 2 6 11
17 บ้านนายาง 8 1 2 4 11
18 บ้านหุบกะพง 8 1 2 2 11
19 วัดโตนดหลวง 7 6 3 1 16
20 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 7 6 1 6 14
21 วัดถ้ำรงค์ 7 4 1 2 12
22 เขื่อนเพชร 7 3 0 1 10
23 วัดตาลกง 7 2 2 2 11
24 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 6 11 7 2 24
25 บ้านดอนขุนห้วย 6 6 2 3 14
26 อ.ฮ.ลิ้งค์ 6 4 5 1 15
27 บ้านแม่คะเมย 6 4 3 1 13
28 วัดหนองจอก 5 6 2 2 13
29 วัดหนองศาลา 5 2 3 2 10
30 บ้านท่าไม้รวก 5 2 2 0 9
31 บ้านท่าลาว 5 1 6 3 12
32 บ้านหนองปืนแตก 5 0 0 2 5
33 บ้านหนองมะกอก 5 0 0 1 5
34 บ้านแม่ประจันต์ 4 8 1 0 13
35 บ้านหนองเขื่อน 4 7 2 2 13
36 บ้านสารเห็ด 4 3 3 1 10
37 วัดท่าศาลาราม 4 3 1 0 8
38 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 4 2 3 5 9
39 บ้านในดง 4 2 3 4 9
40 บ้านห้วยกวางจริง 4 2 2 1 8
41 บ้านทุ่งโป่ง 4 2 0 4 6
42 วัดท่าคอย 4 2 0 3 6
43 บ้านร่องระกำ 4 0 2 0 6
44 บ้านเขาอ่างแก้ว 3 6 3 6 12
45 บ้านโป่งสลอด 3 4 5 1 12
46 บ้านแหลมทอง 3 4 4 0 11
47 วัดลาดศรัทธาราม 3 4 2 2 9
48 วัดโพธิ์กรุ 3 2 2 1 7
49 บ้านพุหวาย 3 1 6 4 10
50 บ้านห้วยไผ่ 3 1 1 0 5
51 วัดช้างแทงกระจาด 3 0 1 1 4
52 วัดท่าเหว 2 4 4 0 10
53 วัดจันทาราม 2 4 1 3 7
54 วัดกุ่ม 2 4 1 0 7
55 วัดท่าขาม 2 3 2 3 7
56 วัดช่อม่วง 2 2 1 0 5
57 บ้านตะเคียนงาม 2 2 0 0 4
58 บ้านท่าหัวลบ 2 1 5 2 8
59 บ้านพุสวรรค์ 2 1 4 2 7
60 บ้านยางชุม 2 1 1 3 4
61 บ้านท่ามะริด 2 1 1 0 4
62 บ้านหนองเขาอ่อน 2 1 1 0 4
63 บ้านบ่อหลวง 2 0 4 2 6
64 บ้านหนองสะแก 2 0 0 1 2
65 บ้านมะขามโพรง 2 0 0 1 2
66 บ้านรางจิก 2 0 0 1 2
67 ชลประทานแก่งกระจาน 1 6 5 3 12
68 บ้านดอนมะกอก 1 4 4 6 9
69 บ้านหนองตาฉาว 1 4 1 2 6
70 วัดเขื่อนเพชร 1 3 2 0 6
71 บ้านน้ำทรัพย์ 1 2 3 1 6
72 บ้านหนองหงษ์ 1 2 1 2 4
73 บ้านหนองน้ำถ่าย 1 2 0 1 3
74 บ้านหนองคอไก่ 1 2 0 0 3
75 ชาวไร่ 1 2 0 0 3
76 บ้านดงห้วยหลวง 1 1 4 0 6
77 บ้านทุ่งเคล็ด 1 1 2 0 4
78 วัดม่วงงาม 1 1 1 2 3
79 บ้านหนองไก่เถื่อน 1 1 1 1 3
80 บ้านไร่ใหม่พัฒนา 1 1 1 0 3
81 วัดห้วยเสือ 1 1 0 2 2
82 บ้านเนินทราย 1 1 0 1 2
83 วัดหว้า 1 1 0 1 2
84 บ้านหนองขานาง 1 1 0 0 2
85 บ้านหันตะเภา 1 1 0 0 2
86 วัดหนองบัว 1 1 0 0 2
87 บ้านอ่างหิน 1 0 3 0 4
88 วัดศาลาเขื่อน 1 0 3 0 4
89 บ้านห้วยปลาดุก 1 0 1 1 2
90 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 1
91 บ้านโพรงเข้ 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 0 1
93 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 0 0 0 1
94 บ้านโป่งแย้ 0 2 2 5 4
95 บ้านบางเก่า 0 2 2 0 4
96 วัดดอนกอก 0 2 1 2 3
97 วัดมาบปลาเค้า 0 2 1 2 3
98 บ้านหนองจอก 0 2 1 1 3
99 บ้านดอนเตาอิฐ 0 2 0 0 2
100 วัดบ่อบุญ 0 1 3 0 4
101 วัดหนองกาทอง 0 1 2 0 3
102 บ้านสองพี่น้อง 0 1 1 2 2
103 บ้านเขากระปุก 0 1 1 1 2
104 บ้านหนองเตียน 0 1 0 2 1
105 บ้านพุตุม 0 1 0 1 1
106 บ้านหนองบ้วย 0 1 0 0 1
107 วัดเขาปากช่อง 0 0 2 2 2
108 บ้านบ่อไร่ 0 0 2 0 2
109 บ้านไร่โคก 0 0 1 0 1
110 บ้านลาดโพธิ์ 0 0 0 2 0
111 วัดอินจำปา 0 0 0 2 0
112 วัดเขาทะโมน 0 0 0 1 0
113 บ้านบางเกตุ 0 0 0 1 0
114 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 0 0 1 0
รวม 433 260 215 181 1,089