สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 14 12 10 36 34 8 12 1 54
2 วัดหนองแก 9 11 2 22 21 7 5 5 33
3 บ้านหนองชุมแสง 9 1 0 10 10 2 1 4 13
4 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 8 3 5 16 14 7 4 1 25
5 บ้านโป่งเกตุ 6 5 4 15 13 5 7 4 25
6 บ้านหนองโรง 6 3 4 13 12 4 2 2 18
7 บ้านแม่คะเมย 6 2 4 12 9 4 3 1 16
8 วัดถ้ำรงค์ 6 2 0 8 7 4 1 2 12
9 แก่นจันทร์วิทยา 5 4 2 11 12 5 2 3 19
10 วัดวังไคร้ 5 3 6 14 14 6 5 4 25
11 เขื่อนเพชร 5 2 3 10 7 3 0 1 10
12 วัดตาลกง 5 2 2 9 8 2 3 2 13
13 บ้านดอนขุนห้วย 5 2 1 8 6 6 2 3 14
14 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 4 3 6 13 6 11 7 2 24
15 บ้านหุบกะพง 4 3 3 10 10 1 2 2 13
16 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 4 3 0 7 7 6 1 6 14
17 วัดหนองจอก 4 2 1 7 6 6 2 2 14
18 บ้านหนองปืนแตก 4 0 0 4 5 0 0 2 5
19 วัดหนองศาลา 3 5 1 9 5 2 3 2 10
20 วัดโพธิ์ลอย 3 4 3 10 12 6 1 3 19
21 บ้านสระพระ 3 4 3 10 12 3 5 1 20
22 บ้านหนองเผาถ่าน 3 4 1 8 11 1 1 1 13
23 บ้านซ่อง 3 4 1 8 8 3 5 5 16
24 บ้านนายาง 3 4 0 7 8 1 2 4 11
25 บ้านท่าโล้ 3 3 2 8 8 1 2 6 11
26 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 3 2 2 7 7 3 3 5 13
27 บ้านสารเห็ด 3 2 1 6 6 3 3 1 12
28 วัดโตนดหลวง 3 1 2 6 7 6 3 1 16
29 บ้านป่าเด็ง 2 6 1 9 12 0 2 2 14
30 อ.ฮ.ลิ้งค์ 2 4 1 7 6 4 5 1 15
31 บ้านห้วยกวางจริง 2 2 3 7 4 2 2 1 8
32 บ้านแม่ประจันต์ 2 2 2 6 4 8 1 0 13
33 บ้านหนองมะกอก 2 1 1 4 6 0 0 1 6
34 วัดท่าศาลาราม 2 1 0 3 4 3 1 0 8
35 บ้านท่ามะริด 2 1 0 3 2 1 1 0 4
36 บ้านท่าไม้รวก 2 0 3 5 5 2 2 0 9
37 บ้านในดง 2 0 1 3 4 2 3 4 9
38 วัดลาดศรัทธาราม 2 0 0 2 3 4 2 2 9
39 บ้านเขาอ่างแก้ว 1 6 2 9 3 6 3 6 12
40 บ้านด่านโง 1 2 4 7 9 6 1 0 16
41 วัดท่าคอย 1 2 1 4 4 2 0 3 6
42 วัดโพธิ์กรุ 1 2 0 3 3 2 2 1 7
43 บ้านแหลมทอง 1 1 2 4 3 4 4 0 11
44 บ้านโป่งสลอด 1 1 1 3 3 4 5 1 12
45 บ้านท่าหัวลบ 1 1 1 3 2 1 5 2 8
46 บ้านหนองสะแก 1 1 0 2 3 0 0 1 3
47 บ้านหนองเขาอ่อน 1 1 0 2 2 1 1 0 4
48 บ้านหนองเขื่อน 1 0 2 3 4 7 2 2 13
49 บ้านท่าลาว 1 0 1 2 5 1 6 3 12
50 บ้านร่องระกำ 1 0 1 2 4 0 2 0 6
51 วัดท่าเหว 1 0 1 2 2 4 4 0 10
52 วัดจันทาราม 1 0 1 2 2 4 1 3 7
53 บ้านพุสวรรค์ 1 0 1 2 2 1 4 2 7
54 บ้านพุหวาย 1 0 0 1 3 1 6 4 10
55 วัดท่าขาม 1 0 0 1 2 3 2 3 7
56 บ้านไร่ใหม่พัฒนา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
57 บ้านหนองขานาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านอ่างหิน 1 0 0 1 1 0 3 0 4
59 บ้านบางเกตุ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านโพรงเข้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองยาว 0 3 5 8 8 3 2 2 13
62 บ้านยางชุม 0 3 1 4 3 2 1 3 6
63 บ้านบ่อหลวง 0 2 0 2 2 0 4 2 6
64 วัดกุ่ม 0 1 1 2 2 4 1 0 7
65 บ้านหนองตาฉาว 0 1 1 2 1 4 1 2 6
66 บ้านหนองน้ำถ่าย 0 1 1 2 1 2 0 1 3
67 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
68 วัดหนองบัว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
69 วัดเขื่อนเพชร 0 1 0 1 1 3 2 0 6
70 บ้านหนองหงษ์ 0 1 0 1 1 2 1 2 4
71 วัดม่วงงาม 0 1 0 1 1 1 1 2 3
72 บ้านเนินทราย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
73 บ้านหันตะเภา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 วัดช้างแทงกระจาด 0 0 2 2 3 0 1 1 4
75 วัดศาลาเขื่อน 0 0 2 2 1 0 3 0 4
76 บ้านหนองเตียน 0 0 2 2 0 2 0 3 2
77 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
78 ชลประทานแก่งกระจาน 0 0 1 1 1 6 5 3 12
79 บ้านน้ำทรัพย์ 0 0 1 1 1 2 3 1 6
80 บ้านหนองคอไก่ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
81 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 1 1 1 0 1 1 2
82 วัดดอนกอก 0 0 1 1 0 2 1 2 3
83 วัดมาบปลาเค้า 0 0 1 1 0 2 1 2 3
84 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 0 2 1 1 3
85 วัดเขาทะโมน 0 0 1 1 0 0 0 1 0
86 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 4 2 0 4 6
87 วัดช่อม่วง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
88 บ้านมะขามโพรง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
89 บ้านรางจิก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
90 บ้านดอนมะกอก 0 0 0 0 1 4 4 6 9
91 ชาวไร่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
92 บ้านดงห้วยหลวง 0 0 0 0 1 1 4 0 6
93 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
94 บ้านหนองไก่เถื่อน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
95 วัดห้วยเสือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
96 วัดหว้า 0 0 0 0 1 1 0 1 2
97 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
98 บ้านหนองเกตุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านโป่งแย้ 0 0 0 0 0 2 2 5 4
101 บ้านบางเก่า 0 0 0 0 0 2 2 0 4
102 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
103 วัดบ่อบุญ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
104 วัดหนองกาทอง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
105 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
106 บ้านเขากระปุก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
107 บ้านพุตุม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
108 บ้านหนองบ้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดเขาปากช่อง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
110 บ้านบ่อไร่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 บ้านไร่โคก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านลาดโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
113 วัดอินจำปา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
114 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 181 148 123 452 453 263 216 182 932