สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 14 12 10 36 34 8 12 1 54
2 วัดหนองแก 9 11 2 22 21 7 5 5 33
3 บ้านหนองชุมแสง 9 1 0 10 10 2 1 4 13
4 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 8 3 5 16 14 7 4 1 25
5 บ้านโป่งเกตุ 6 5 4 15 13 5 7 4 25
6 บ้านหนองโรง 6 3 4 13 12 4 2 2 18
7 วัดถ้ำรงค์ 6 2 0 8 7 4 1 2 12
8 แก่นจันทร์วิทยา 5 4 2 11 12 5 2 3 19
9 เขื่อนเพชร 5 2 3 10 7 3 0 1 10
10 บ้านดอนขุนห้วย 5 2 1 8 6 6 2 3 14
11 วัดวังไคร้ 4 3 6 13 13 6 5 4 24
12 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 4 3 6 13 6 11 7 2 24
13 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 4 3 0 7 7 6 1 6 14
14 บ้านหนองปืนแตก 4 0 0 4 5 0 0 2 5
15 วัดหนองศาลา 3 5 1 9 5 2 3 2 10
16 วัดโพธิ์ลอย 3 4 3 10 12 6 1 3 19
17 บ้านสระพระ 3 4 3 10 12 3 5 1 20
18 บ้านซ่อง 3 4 1 8 8 3 5 5 16
19 บ้านนายาง 3 4 0 7 8 1 2 4 11
20 บ้านท่าโล้ 3 3 2 8 8 1 2 6 11
21 บ้านแม่คะเมย 3 2 4 9 6 4 3 1 13
22 วัดตาลกง 3 2 2 7 7 2 2 2 11
23 วัดหนองจอก 3 2 1 6 5 6 2 2 13
24 วัดโตนดหลวง 3 1 2 6 7 6 3 1 16
25 บ้านป่าเด็ง 2 6 1 9 12 0 2 2 14
26 อ.ฮ.ลิ้งค์ 2 4 1 7 6 4 5 1 15
27 บ้านหุบกะพง 2 3 3 8 8 1 2 2 11
28 บ้านหนองเผาถ่าน 2 3 1 6 9 1 1 1 11
29 บ้านห้วยกวางจริง 2 2 3 7 4 2 2 1 8
30 บ้านแม่ประจันต์ 2 2 2 6 4 8 1 0 13
31 บ้านสารเห็ด 2 1 1 4 4 3 3 1 10
32 วัดท่าศาลาราม 2 1 0 3 4 3 1 0 8
33 บ้านท่ามะริด 2 1 0 3 2 1 1 0 4
34 บ้านท่าไม้รวก 2 0 3 5 5 2 2 0 9
35 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 2 0 1 3 4 2 3 5 9
36 บ้านในดง 2 0 1 3 4 2 3 4 9
37 วัดลาดศรัทธาราม 2 0 0 2 3 4 2 2 9
38 บ้านเขาอ่างแก้ว 1 6 2 9 3 6 3 6 12
39 บ้านด่านโง 1 2 4 7 9 6 1 0 16
40 วัดท่าคอย 1 2 1 4 4 2 0 3 6
41 วัดโพธิ์กรุ 1 2 0 3 3 2 2 1 7
42 บ้านแหลมทอง 1 1 2 4 3 4 4 0 11
43 บ้านหนองมะกอก 1 1 1 3 5 0 0 1 5
44 บ้านโป่งสลอด 1 1 1 3 3 4 5 1 12
45 บ้านท่าหัวลบ 1 1 1 3 2 1 5 2 8
46 บ้านหนองเขาอ่อน 1 1 0 2 2 1 1 0 4
47 บ้านหนองเขื่อน 1 0 2 3 4 7 2 2 13
48 บ้านท่าลาว 1 0 1 2 5 1 6 3 12
49 บ้านร่องระกำ 1 0 1 2 4 0 2 0 6
50 วัดท่าเหว 1 0 1 2 2 4 4 0 10
51 วัดจันทาราม 1 0 1 2 2 4 1 3 7
52 บ้านพุสวรรค์ 1 0 1 2 2 1 4 2 7
53 บ้านพุหวาย 1 0 0 1 3 1 6 4 10
54 วัดท่าขาม 1 0 0 1 2 3 2 3 7
55 บ้านไร่ใหม่พัฒนา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
56 บ้านหนองขานาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านอ่างหิน 1 0 0 1 1 0 3 0 4
58 บ้านโพรงเข้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหนองยาว 0 3 5 8 8 3 2 2 13
60 บ้านยางชุม 0 2 0 2 2 1 1 3 4
61 บ้านบ่อหลวง 0 2 0 2 2 0 4 2 6
62 วัดกุ่ม 0 1 1 2 2 4 1 0 7
63 บ้านหนองตาฉาว 0 1 1 2 1 4 1 2 6
64 บ้านหนองน้ำถ่าย 0 1 1 2 1 2 0 1 3
65 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
66 บ้านหนองสะแก 0 1 0 1 2 0 0 1 2
67 วัดเขื่อนเพชร 0 1 0 1 1 3 2 0 6
68 บ้านหนองหงษ์ 0 1 0 1 1 2 1 2 4
69 วัดม่วงงาม 0 1 0 1 1 1 1 2 3
70 บ้านเนินทราย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
71 บ้านหันตะเภา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 วัดช้างแทงกระจาด 0 0 2 2 3 0 1 1 4
73 วัดศาลาเขื่อน 0 0 2 2 1 0 3 0 4
74 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
75 ชลประทานแก่งกระจาน 0 0 1 1 1 6 5 3 12
76 บ้านน้ำทรัพย์ 0 0 1 1 1 2 3 1 6
77 บ้านหนองคอไก่ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
78 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 1 1 1 0 1 1 2
79 วัดดอนกอก 0 0 1 1 0 2 1 2 3
80 วัดมาบปลาเค้า 0 0 1 1 0 2 1 2 3
81 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 0 2 1 1 3
82 บ้านหนองเตียน 0 0 1 1 0 1 0 2 1
83 วัดเขาทะโมน 0 0 1 1 0 0 0 1 0
84 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 4 2 0 4 6
85 วัดช่อม่วง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
86 บ้านมะขามโพรง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
87 บ้านรางจิก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
88 บ้านดอนมะกอก 0 0 0 0 1 4 4 6 9
89 ชาวไร่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
90 บ้านดงห้วยหลวง 0 0 0 0 1 1 4 0 6
91 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
92 บ้านหนองไก่เถื่อน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
93 วัดห้วยเสือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
94 วัดหว้า 0 0 0 0 1 1 0 1 2
95 วัดหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
97 บ้านหนองเกตุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านโป่งแย้ 0 0 0 0 0 2 2 5 4
100 บ้านบางเก่า 0 0 0 0 0 2 2 0 4
101 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 วัดบ่อบุญ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
103 วัดหนองกาทอง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
104 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
105 บ้านเขากระปุก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
106 บ้านพุตุม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
107 บ้านหนองบ้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดเขาปากช่อง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
109 บ้านบ่อไร่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
110 บ้านไร่โคก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านลาดโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112 วัดอินจำปา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
113 บ้านบางเกตุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 166 142 120 428 433 260 215 181 908