สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 34 8 12 1 54
2 วัดหนองแก 21 7 5 5 33
3 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 14 7 4 1 25
4 วัดวังไคร้ 14 6 5 4 25
5 บ้านโป่งเกตุ 13 5 7 4 25
6 วัดโพธิ์ลอย 12 6 1 3 19
7 แก่นจันทร์วิทยา 12 5 2 3 19
8 บ้านหนองโรง 12 4 2 2 18
9 บ้านสระพระ 12 3 5 1 20
10 บ้านป่าเด็ง 12 0 2 2 14
11 บ้านหนองเผาถ่าน 11 1 1 1 13
12 บ้านหนองชุมแสง 10 2 1 4 13
13 บ้านหุบกะพง 10 1 2 2 13
14 บ้านด่านโง 9 6 1 0 16
15 บ้านแม่คะเมย 9 4 3 1 16
16 บ้านซ่อง 8 3 5 5 16
17 บ้านหนองยาว 8 3 2 2 13
18 วัดตาลกง 8 2 3 2 13
19 บ้านท่าโล้ 8 1 2 6 11
20 บ้านนายาง 8 1 2 4 11
21 วัดโตนดหลวง 7 6 3 1 16
22 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 7 6 1 6 14
23 วัดถ้ำรงค์ 7 4 1 2 12
24 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 7 3 3 5 13
25 เขื่อนเพชร 7 3 0 1 10
26 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 6 11 7 2 24
27 บ้านดอนขุนห้วย 6 6 2 3 14
28 วัดหนองจอก 6 6 2 2 14
29 อ.ฮ.ลิ้งค์ 6 4 5 1 15
30 บ้านสารเห็ด 6 3 3 1 12
31 บ้านหนองมะกอก 6 0 0 1 6
32 วัดหนองศาลา 5 2 3 2 10
33 บ้านท่าไม้รวก 5 2 2 0 9
34 บ้านท่าลาว 5 1 6 3 12
35 บ้านหนองปืนแตก 5 0 0 2 5
36 บ้านแม่ประจันต์ 4 8 1 0 13
37 บ้านหนองเขื่อน 4 7 2 2 13
38 วัดท่าศาลาราม 4 3 1 0 8
39 บ้านในดง 4 2 3 4 9
40 บ้านห้วยกวางจริง 4 2 2 1 8
41 บ้านทุ่งโป่ง 4 2 0 4 6
42 วัดท่าคอย 4 2 0 3 6
43 บ้านร่องระกำ 4 0 2 0 6
44 บ้านเขาอ่างแก้ว 3 6 3 6 12
45 บ้านโป่งสลอด 3 4 5 1 12
46 บ้านแหลมทอง 3 4 4 0 11
47 วัดลาดศรัทธาราม 3 4 2 2 9
48 วัดโพธิ์กรุ 3 2 2 1 7
49 บ้านยางชุม 3 2 1 3 6
50 บ้านพุหวาย 3 1 6 4 10
51 บ้านห้วยไผ่ 3 1 1 0 5
52 วัดช้างแทงกระจาด 3 0 1 1 4
53 บ้านหนองสะแก 3 0 0 1 3
54 วัดท่าเหว 2 4 4 0 10
55 วัดจันทาราม 2 4 1 3 7
56 วัดกุ่ม 2 4 1 0 7
57 วัดท่าขาม 2 3 2 3 7
58 วัดช่อม่วง 2 2 1 0 5
59 บ้านตะเคียนงาม 2 2 0 0 4
60 บ้านท่าหัวลบ 2 1 5 2 8
61 บ้านพุสวรรค์ 2 1 4 2 7
62 บ้านท่ามะริด 2 1 1 0 4
63 บ้านหนองเขาอ่อน 2 1 1 0 4
64 วัดหนองบัว 2 1 0 0 3
65 บ้านบ่อหลวง 2 0 4 2 6
66 บ้านมะขามโพรง 2 0 0 1 2
67 บ้านรางจิก 2 0 0 1 2
68 ชลประทานแก่งกระจาน 1 6 5 3 12
69 บ้านดอนมะกอก 1 4 4 6 9
70 บ้านหนองตาฉาว 1 4 1 2 6
71 วัดเขื่อนเพชร 1 3 2 0 6
72 บ้านน้ำทรัพย์ 1 2 3 1 6
73 บ้านหนองหงษ์ 1 2 1 2 4
74 บ้านหนองน้ำถ่าย 1 2 0 1 3
75 บ้านหนองคอไก่ 1 2 0 0 3
76 ชาวไร่ 1 2 0 0 3
77 บ้านดงห้วยหลวง 1 1 4 0 6
78 บ้านทุ่งเคล็ด 1 1 2 0 4
79 วัดม่วงงาม 1 1 1 2 3
80 บ้านหนองไก่เถื่อน 1 1 1 1 3
81 บ้านไร่ใหม่พัฒนา 1 1 1 0 3
82 วัดห้วยเสือ 1 1 0 2 2
83 บ้านเนินทราย 1 1 0 1 2
84 วัดหว้า 1 1 0 1 2
85 บ้านหนองขานาง 1 1 0 0 2
86 บ้านหันตะเภา 1 1 0 0 2
87 บ้านอ่างหิน 1 0 3 0 4
88 วัดศาลาเขื่อน 1 0 3 0 4
89 บ้านห้วยปลาดุก 1 0 1 1 2
90 บ้านบางเกตุ 1 0 0 1 1
91 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 1
92 บ้านโพรงเข้ 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 0 1
94 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 0 0 0 1
95 บ้านโป่งแย้ 0 2 2 5 4
96 บ้านบางเก่า 0 2 2 0 4
97 วัดดอนกอก 0 2 1 2 3
98 วัดมาบปลาเค้า 0 2 1 2 3
99 บ้านหนองจอก 0 2 1 1 3
100 บ้านหนองเตียน 0 2 0 3 2
101 บ้านดอนเตาอิฐ 0 2 0 0 2
102 วัดบ่อบุญ 0 1 3 0 4
103 วัดหนองกาทอง 0 1 2 0 3
104 บ้านสองพี่น้อง 0 1 1 2 2
105 บ้านเขากระปุก 0 1 1 1 2
106 บ้านพุตุม 0 1 0 1 1
107 บ้านหนองบ้วย 0 1 0 0 1
108 วัดเขาปากช่อง 0 0 2 2 2
109 บ้านบ่อไร่ 0 0 2 0 2
110 บ้านไร่โคก 0 0 1 0 1
111 บ้านลาดโพธิ์ 0 0 0 2 0
112 วัดอินจำปา 0 0 0 2 0
113 วัดเขาทะโมน 0 0 0 1 0
114 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 0 0 1 0
รวม 453 263 216 182 932