สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 15 30 21
2 004 โรงเรียนชาวไร่ 3 5 4
3 005 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 26 42 35
4 010 โรงเรียนบ้านซ่อง 21 45 34
5 009 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 28 51 40
6 011 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 6 9 8
7 015 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
8 012 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 18 24 20
9 014 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 16 28 21
10 013 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 3 4 3
11 016 โรงเรียนบ้านด่านโง 19 36 30
12 018 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 6 13 6
13 017 โรงเรียนบ้านต้นเกด 0 0 0
14 027 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 0 0 0
15 028 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 4 8 6
16 269 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 11 22 18
17 019 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 0 0 0
18 268 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 4 7 6
19 022 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 56 105 83
20 024 โรงเรียนบ้านท่าลาว 15 23 20
21 026 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 10 26 15
22 023 โรงเรียนบ้านท่าเรือฯ 0 0 0
23 025 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 17 30 25
24 021 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 9 19 14
25 030 โรงเรียนบ้านนายาง 15 31 22
26 031 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 7 17 11
27 036 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 2 2 2
28 037 โรงเรียนบ้านบางเก่า 4 6 4
29 035 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 9 23 13
30 034 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 2 8 4
31 038 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 16 51 31
32 043 โรงเรียนบ้านพุตุม 2 4 2
33 044 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 10 23 17
34 045 โรงเรียนบ้านพุหวาย 14 29 22
35 042 โรงเรียนบ้านพุเข็ม 0 0 0
36 047 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 4 11 3
37 271 โรงเรียนบ้านยางชุม 9 15 13
38 052 โรงเรียนบ้านรางจิก 3 8 4
39 051 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 6 28 13
40 056 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ 3 5 4
41 057 โรงเรียนบ้านวังนางนวล 0 0 0
42 058 โรงเรียนบ้านสระพระ 21 43 37
43 059 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 5 5 5
44 272 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 13 29 21
45 063 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 12 6
46 064 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
47 068 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 5 15 7
48 069 โรงเรียนบ้านหนองจอก 4 6 4
49 070 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 17 31 23
50 071 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 8 20 12
51 073 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 4 9 7
52 074 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 1 2 2
53 075 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 7 25 11
54 077 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 7 15 12
55 078 โรงเรียนบ้านหนองยาว 17 36 24
56 080 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 5 15 9
57 082 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 6 10 9
58 061 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1 1 1
59 273 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 4 8 7
60 066 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 16 26 24
61 072 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 5 7 7
62 076 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 14 18 17
63 067 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
64 079 โรงเรียนบ้านหนองโรง 20 42 29
65 081 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 2 2
66 062 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 4 9 7
67 087 โรงเรียนบ้านหันตะเภา 2 6 4
68 088 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 16 32 28
69 083 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 9 17 13
70 084 โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ 0 0 0
71 085 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 15 7
72 086 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 6 8 7
73 090 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 4 13 6
74 006 โรงเรียนบ้านเขากระปุก 3 3 2
75 007 โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 0 0 0
76 008 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 18 33 22
77 032 โรงเรียนบ้านเนินทราย 3 6 5
78 048 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 17 30 26
79 049 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 14 41 24
80 089 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 12 19 16
81 041 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 13 34 15
82 039 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 30 68 50
83 040 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 9 12 10
84 270 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 1 3 2
85 033 โรงเรียนบ้านในดง 13 21 15
86 054 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย 1 1 1
87 053 โรงเรียนบ้านไร่โคก 2 2 2
88 055 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 3 6 5
89 092 โรงเรียนวัดกุ่ม 7 15 11
90 097 โรงเรียนวัดจันทาราม 10 31 17
91 098 โรงเรียนวัดช่อม่วง 5 8 6
92 099 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 6 11 8
93 100 โรงเรียนวัดดอนกอก 6 8 7
94 101 โรงเรียนวัดตาลกง 15 32 24
95 103 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 14 27 18
96 104 โรงเรียนวัดท่าขาม 10 14 13
97 105 โรงเรียนวัดท่าคอย 13 22 14
98 106 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 8 10 9
99 107 โรงเรียนวัดท่าเหว 10 20 17
100 108 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 4 12 7
101 109 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 23 49 32
102 113 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 5 9 5
103 112 โรงเรียนวัดม่วงงาม 5 5 5
104 114 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 11 16 15
105 116 โรงเรียนวัดวังบัว 0 0 0
106 115 โรงเรียนวัดวังไคร้ 31 66 52
107 117 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 4 6 5
108 118 โรงเรียนวัดหนองกาทอง 3 6 5
109 120 โรงเรียนวัดหนองจอก 18 34 22
110 121 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 7 5
111 122 โรงเรียนวัดหนองศาลา 12 28 20
112 119 โรงเรียนวัดหนองแก 38 74 51
113 124 โรงเรียนวัดหว้า 4 8 8
114 125 โรงเรียนวัดหาดทราย 0 0 0
115 123 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 5 15 8
116 126 โรงเรียนวัดอินจำปา 2 3 3
117 093 โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 0 0 0
118 094 โรงเรียนวัดเขาทะโมน 1 1 1
119 095 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 4 7 6
120 096 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 7 14 10
121 102 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 17 22 18
122 110 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 8 24 15
123 111 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 22 34 31
124 127 โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 0 0 0
125 128 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 16 29 22
126 002 โรงเรียนเขื่อนเพชร 11 28 20
127 129 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 3 2
128 001 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 23 35 25
129 259 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 0 0 0
130 260 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย 0 0 0
131 261 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชราราม 0 0 0
132 262 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 0 0 0
133 263 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 0 0 0
134 264 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 0 0 0
135 265 โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 0 0 0
136 266 โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ 0 0 0
137 267 โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา 0 0 0
138 091 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 19 26 24
รวม 1163 2303 1678
3981

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 # mail : [email protected] # ID Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]