งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการเข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
http://central67.sillapa.net/sp-lri2/?name=category&file=view_all
   

 
                 

 

      ครั้งที่  67 ปีการศึกษา 2560
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียน แสดงออก
ตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดโดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะ
ทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
                      * * * * * * * * * * *


 ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
* * * * * * * * * * * * * * * *
            ระดับเขตพื้นที่
                ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่     20-25..พ.ย 2560
         ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  27..พ.ย. 2560
           ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ       20-25.. พ.ย. 2560
            ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู        20-25.. พ.ย. 2560
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่         30 พ.ย. -1 ธ.ค 2560
           ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่     หลังจบการแข่งขัน
                 ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน            1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
            ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                 ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค               3-8 ธ.ค. 2560
                 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค               9 ธ.ค. 2560
                 ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค               9-14 ธ.ค. 2560
                 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค               15-20 ธ.ค.  2560
                 ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค               26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
                 ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก               4-6 ม.ค. 2561
            ระดับชาติ  
                ♦ การแข่งขันระดับชาติ                                              11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook 
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น. 

          
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 153
จำนวนทีม 1,559
จำนวนนักเรียน 3,591
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,398
จำนวนกรรมการ 1,393
ครู+นักเรียน 5,989
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,382
ประกาศผลแล้ว 226/269 (84.01%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 23
สัปดาห์ที่แล้ว 77
เดือนนี้ 43
เดือนที่แล้ว 112
ปีนี้ 1,708
ทั้งหมด 302,315