สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 27 12 1 1 40
2 อนุบาลท่าหลวง 27 9 3 2 39
3 บ้านมะนาวหวาน 25 6 0 2 31
4 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 23 7 7 5 37
5 บ้านม่วงค่อม 22 4 3 5 29
6 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 17 8 6 7 31
7 อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 15 4 2 2 21
8 อนุบาลลำนารายณ์ 15 3 2 2 20
9 บ้านบัวชุม 14 8 5 6 27
10 บ้านป่าเขว้า 14 5 7 4 26
11 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 13 10 4 2 27
12 นารายณ์วิทยา 13 6 1 1 20
13 บ้านดีลัง 12 2 1 2 15
14 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 11 9 2 1 22
15 อนุบาลพัฒนานิคม 11 7 3 0 21
16 บ้านคลอง 11 4 4 3 19
17 บ้านหนองประดู่ 11 2 4 1 17
18 บ้านหนองมะค่า 10 6 2 6 18
19 อนุบาลสระโบสถ์ 10 3 1 0 14
20 บ้านเขายายกะตา 9 5 9 2 23
21 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 9 5 4 1 18
22 บ้านปรางค์น้อย 8 6 3 1 17
23 บ้านห้วยใหญ่ 8 5 1 0 14
24 บ้านหนองโกวิทยา 8 3 2 0 13
25 วัดสว่างอารมณ์ 8 1 1 0 10
26 วัดโคกสลุง 8 0 2 2 10
27 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 8 0 0 0 8
28 บ้านดงน้อย 7 11 3 3 21
29 วัดหนองตามิ่ง 7 8 0 2 15
30 บ้านดงดินแดง 7 5 8 2 20
31 บ้านด่านไทยล้อม 7 3 0 1 10
32 บ้านแหลมชนแดน 7 1 0 0 8
33 บ้านใหม่สามัคคี 6 7 6 0 19
34 บ้านหัวลำ 6 5 4 4 15
35 บ้านยางโทน 6 4 3 3 13
36 บ้านซับเค้าแมว 6 3 0 1 9
37 สามัคคีวิทยา 6 2 2 1 10
38 บ้านเขารวก 6 1 3 1 10
39 บ้านเขาราบ 6 1 2 0 9
40 บ้านเขาสมโภชน์ 5 9 5 4 19
41 ช่องสาริกา 5 8 2 1 15
42 บ้านท่าดินดำ 5 7 1 1 13
43 บ้านชอนสมบูรณ์ 5 6 0 5 11
44 ทองทาบพิทยา 5 5 2 3 12
45 นิคมลำนารายณ์ 5 4 6 2 15
46 บ้านโคกแสมสาร 5 4 3 4 12
47 บ้านสระเพลง 5 4 1 1 10
48 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 5 3 3 2 11
49 บ้านวังแขม 5 2 3 0 10
50 บ้านท่ากรวด 5 2 2 2 9
51 บ้านบ่อคู่ 5 1 0 0 6
52 พรหมรังษี 4 5 10 5 19
53 วัดดำรงบุล 4 5 5 2 14
54 บ้านวังตาอินทร์ 4 5 1 2 10
55 บ้านคลองกลุ่ม 4 3 0 1 7
56 บ้านยางราก 4 1 2 1 7
57 วัดโพธิ์งาม 4 1 2 0 7
58 บ้านซับโศก 4 1 0 1 5
59 ซอย 19 สาย 2 ขวา 4 0 2 1 6
60 บ้านห้วยสาราม 4 0 1 0 5
61 บ้านทะเลวังวัด 4 0 0 0 4
62 บ้านเกาะรัง 3 8 2 0 13
63 บ้านใหม่โสพิมพ์ 3 4 4 3 11
64 บ้านธงชัยสามัคคี 3 3 0 0 6
65 บ้านเหวตาบัว 3 2 1 1 6
66 บ้านหนองเสมา 3 2 1 1 6
67 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 3 1 2 0 6
68 บ้านกุดตาเพชร 3 1 0 1 4
69 บ้านราษฎร์บำรุง 3 0 2 2 5
70 บ้านคลองสาริกา 3 0 1 1 4
71 งามมีศรีพัฒนา 3 0 1 0 4
72 บ้านเขาแหลม 3 0 1 0 4
73 บ้านท่าตะโก 3 0 0 0 3
74 วัดสุนทรเทพคีรี 2 6 2 4 10
75 อนุบาลวัดหนองม่วง 2 6 2 1 10
76 สร้างพัฒนา 2 4 2 4 8
77 บ้านซับหินขวาง 2 4 2 1 8
78 บ้านท่ามะนาว 2 2 3 0 7
79 บ้านมะกอกหวาน 2 2 2 0 6
80 บ้านพุกะชัด 2 2 1 2 5
81 บ้านเขาขวาง 2 2 1 1 5
82 วัดหนองนา 2 2 1 0 5
83 บ้านห้วยดีเลิศ 2 2 1 0 5
84 บ้านหนองบง 2 2 0 2 4
85 บ้านสวนมะเดื่อ 2 2 0 0 4
86 บ้านวังทอง 2 1 1 0 4
87 บ้านซับจำปา 2 1 0 3 3
88 บ้านหนองตะแบก 2 1 0 0 3
89 บ้านลังกาประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
90 บ้านเขาตะแคง 2 0 1 0 3
91 บ้านหนองขาม 2 0 0 2 2
92 บ้านด่านจันทร์ 2 0 0 0 2
93 บ้านท่ามะกอก 2 0 0 0 2
94 บ้านซับไทร 1 3 0 1 4
95 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 1 3 0 0 4
96 บ้านไร่พัฒนา 1 2 2 0 5
97 อนุบาลโคกเจริญ 1 2 1 3 4
98 บ้านลำโป่งเพชร 1 2 1 0 4
99 บ้านหนองจาน 1 2 0 2 3
100 บ้านซับผาสุก 1 2 0 0 3
101 บ้านลำสนธิ 1 2 0 0 3
102 บ้านบ่อดินสอพอง 1 1 1 0 3
103 บ้านท่าเยี่ยม 1 1 1 0 3
104 วัดมณีศรีโสภณ 1 1 1 0 3
105 บ้านมหาโพธิ 1 1 0 0 2
106 บ้านศรีเมือง 1 1 0 0 2
107 บ้านลำโกฎิทอง 1 1 0 0 2
108 บ้านทะเลทอง 1 1 0 0 2
109 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 0 4 2 5
110 บ้านโค้งรถไฟ 1 0 1 0 2
111 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองเกตุ 1 0 0 0 1
113 บ้านนาโสม 1 0 0 0 1
114 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 0 0 0 1
115 บ้านทุ่งตาแก้ว 1 0 0 0 1
116 บ้านห้วยนา 1 0 0 0 1
117 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 1 0 0 0 1
118 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 4 4 4 8
119 บ้านหนองปีกนก 0 2 0 0 2
120 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 2 0 0 2
121 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 1 1 1 2
122 บ้านดงน้อย 0 1 1 1 2
123 อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 0 1 1 0 2
124 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 1 0 2 1
125 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 2 1
126 บ้านท่าหลวง 0 1 0 0 1
127 บ้านห้วยเขว้า 0 1 0 0 1
128 บ้านโกรกรกฟ้า 0 1 0 0 1
129 บ้านทุ่งดินแดง 0 0 1 0 1
130 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 1 0
131 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 1 0
132 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0 1 0
รวม 644 369 216 164 1,393