สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 14 6 15 35
2 บ้านมะนาวหวาน 12 6 4 22
3 อนุบาลท่าหลวง 10 10 10 30
4 อนุบาลลำนารายณ์ 9 1 0 10
5 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 7 16 5 28
6 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 7 9 2 18
7 บ้านดงดินแดง 7 2 1 10
8 บ้านดีลัง 7 1 1 9
9 บ้านม่วงค่อม 6 6 2 14
10 อนุบาลสระโบสถ์ 6 4 1 11
11 อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 6 3 3 12
12 นารายณ์วิทยา 5 7 0 12
13 บ้านบัวชุม 5 4 4 13
14 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 5 3 0 8
15 บ้านหนองโกวิทยา 5 2 2 9
16 บ้านท่าเยี่ยม 5 2 0 7
17 บ้านคลอง 4 4 2 10
18 บ้านห้วยใหญ่ 4 2 2 8
19 บ้านดงน้อย 3 4 2 9
20 บ้านเขารวก 3 4 1 8
21 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 3 2 10 15
22 บ้านเขาราบ 3 2 1 6
23 อนุบาลพัฒนานิคม 3 1 3 7
24 บ้านบ่อคู่ 3 1 2 6
25 บ้านท่ากรวด 3 1 1 5
26 บ้านแหลมชนแดน 3 0 3 6
27 บ้านหนองมะค่า 2 8 1 11
28 บ้านป่าเขว้า 2 6 5 13
29 บ้านเขายายกะตา 2 4 4 10
30 บ้านปรางค์น้อย 2 4 4 10
31 วัดโคกสลุง 2 3 2 7
32 บ้านซับโศก 2 2 0 4
33 พรหมรังษี 2 1 2 5
34 วัดโพธิ์งาม 2 1 1 4
35 บ้านทะเลวังวัด 2 1 1 4
36 งามมีศรีพัฒนา 2 1 1 4
37 ช่องสาริกา 2 1 0 3
38 บ้านลังกาประชาสรรค์ 2 1 0 3
39 ซอย 19 สาย 2 ขวา 2 1 0 3
40 บ้านเหวตาบัว 2 1 0 3
41 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 2 0 3 5
42 บ้านเขาสมโภชน์ 2 0 3 5
43 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 2 4
44 บ้านหัวลำ 2 0 2 4
45 วัดหนองนา 2 0 2 4
46 วัดดำรงบุล 2 0 0 2
47 บ้านด่านไทยล้อม 1 4 2 7
48 บ้านหนองประดู่ 1 3 5 9
49 บ้านโคกแสมสาร 1 3 3 7
50 บ้านท่าดินดำ 1 3 0 4
51 วัดหนองตามิ่ง 1 3 0 4
52 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1 2 4 7
53 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1 2 3 6
54 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 3 6
55 บ้านยางโทน 1 2 1 4
56 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 2 1 4
57 บ้านสระเพลง 1 2 1 4
58 สร้างพัฒนา 1 2 1 4
59 บ้านคลองกลุ่ม 1 2 0 3
60 นิคมลำนารายณ์ 1 1 3 5
61 บ้านวังแขม 1 1 3 5
62 บ้านซับเค้าแมว 1 1 2 4
63 บ้านห้วยสาราม 1 1 1 3
64 บ้านธงชัยสามัคคี 1 1 1 3
65 บ้านท่าตะโก 1 1 1 3
66 วัดสุนทรเทพคีรี 1 1 1 3
67 บ้านใหม่โสพิมพ์ 1 1 0 2
68 อนุบาลวัดหนองม่วง 1 1 0 2
69 บ้านด่านจันทร์ 1 1 0 2
70 บ้านชอนสมบูรณ์ 1 0 2 3
71 บ้านกุดตาเพชร 1 0 1 2
72 บ้านหนองขาม 1 0 1 2
73 บ้านยางราก 1 0 0 1
74 บ้านพุกะชัด 1 0 0 1
75 บ้านคลองสาริกา 1 0 0 1
76 บ้านบ่อดินสอพอง 1 0 0 1
77 บ้านท่ามะกอก 1 0 0 1
78 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1
79 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 1 0 0 1
80 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 0 0 1
81 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1
82 บ้านมหาโพธิ 0 3 1 4
83 บ้านวังตาอินทร์ 0 2 4 6
84 สามัคคีวิทยา 0 2 2 4
85 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 2 2 4
86 บ้านเกาะรัง 0 2 1 3
87 บ้านลำโป่งเพชร 0 2 1 3
88 บ้านหนองตะแบก 0 2 0 2
89 บ้านราษฎร์บำรุง 0 1 3 4
90 ทองทาบพิทยา 0 1 2 3
91 บ้านเขาแหลม 0 1 2 3
92 บ้านท่ามะนาว 0 1 2 3
93 บ้านซับจำปา 0 1 1 2
94 บ้านหนองบง 0 1 1 2
95 บ้านศรีเมือง 0 1 1 2
96 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 1 0 1
97 บ้านห้วยดีเลิศ 0 1 0 1
98 บ้านวังทอง 0 1 0 1
99 บ้านเขาตะแคง 0 1 0 1
100 บ้านหนองเกตุ 0 1 0 1
101 บ้านซับไทร 0 1 0 1
102 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 3 3
103 อนุบาลโคกเจริญ 0 0 2 2
104 บ้านมะกอกหวาน 0 0 1 1
105 บ้านเขาขวาง 0 0 1 1
106 บ้านสวนมะเดื่อ 0 0 1 1
107 บ้านนาโสม 0 0 1 1
108 บ้านหนองปีกนก 0 0 1 1
109 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 1 1
110 บ้านหนองเสมา 0 0 0 0
111 บ้านซับหินขวาง 0 0 0 0
112 บ้านไร่พัฒนา 0 0 0 0
113 บ้านหนองจาน 0 0 0 0
114 บ้านซับผาสุก 0 0 0 0
115 บ้านลำสนธิ 0 0 0 0
116 วัดมณีศรีโสภณ 0 0 0 0
117 บ้านทะเลทอง 0 0 0 0
118 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0
119 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 0
120 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0
121 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0
122 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 0 0
123 บ้านห้วยนา 0 0 0 0
124 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 0 0
125 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0
126 บ้านดงน้อย 0 0 0 0
127 อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 0 0 0 0
128 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0
129 บ้านท่าหลวง 0 0 0 0
130 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0
131 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0
132 บ้านทุ่งดินแดง 0 0 0 0
133 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0
รวม 223 208 184 615

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมมาตร เพียรชนะ 0810196911/สายรุ้ง หงษ์คำดี 0861262741
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]