แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 55 34 61.82% 7 12.73% 9 16.36% 5 9.09% 55
2 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 45 31 68.89% 12 26.67% 1 2.22% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 45 30 68.18% 9 20.45% 3 6.82% 2 4.55% 44
4 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 36 26 74.29% 7 20% 0 0% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 39 23 62.16% 4 10.81% 4 10.81% 6 16.22% 37
6 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 38 17 44.74% 8 21.05% 6 15.79% 7 18.42% 38
7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 25 17 68% 4 16% 2 8% 2 8% 25
8 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 34 15 45.45% 6 18.18% 7 21.21% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 22 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
10 โรงเรียนบ้านบัวชุม 36 14 38.89% 10 27.78% 6 16.67% 6 16.67% 36
11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 29 13 44.83% 10 34.48% 4 13.79% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 21 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนบ้านคลอง 25 12 48% 5 20% 5 20% 3 12% 25
14 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 18 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 20 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านดีลัง 18 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 23 11 47.83% 9 39.13% 2 8.7% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 21 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
19 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 27 11 42.31% 6 23.08% 2 7.69% 7 26.92% 26
20 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 27 11 40.74% 5 18.52% 8 29.63% 3 11.11% 27
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 22 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 25 9 36% 5 20% 9 36% 2 8% 25
25 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 18 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 20 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 15 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านเขาราบ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนวัดโคกสลุง 12 8 66.67% 0 0% 2 16.67% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านดงน้อย 24 7 29.17% 11 45.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
36 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 17 7 41.18% 8 47.06% 0 0% 2 11.76% 17
37 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 20 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 19
38 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 24 6 25% 9 37.5% 5 20.83% 4 16.67% 24
39 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 19 6 31.58% 7 36.84% 6 31.58% 0 0% 19
40 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 19 6 33.33% 7 38.89% 0 0% 5 27.78% 18
41 โรงเรียนบ้านหัวลำ 19 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 19
42 โรงเรียนบ้านยางโทน 21 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
43 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 18 6 33.33% 4 22.22% 6 33.33% 2 11.11% 18
44 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 16 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
45 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
46 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านเขารวก 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
50 โรงเรียนช่องสาริกา 16 5 31.25% 8 50% 2 12.5% 1 6.25% 16
51 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 15 5 33.33% 8 53.33% 2 13.33% 0 0% 15
52 โรงเรียนทองทาบพิทยา 15 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
53 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
54 โรงเรียนบ้านสระเพลง 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านวังแขม 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านยางราก 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 11 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนพรหมรังษี 33 4 16.67% 5 20.83% 10 41.67% 5 20.83% 24
60 โรงเรียนวัดดำรงบุล 16 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
61 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านซับโศก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 14 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
70 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
71 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านซับจำปา 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
75 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 14 2 14.29% 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
82 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 15 2 14.29% 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 14
83 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
84 โรงเรียนสร้างพัฒนา 12 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
85 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดหนองนา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองบง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านวังทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
99 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านซับไทร 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
106 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 7 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านนาโสม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 12 0 0% 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 12
123 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านดงน้อย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
128 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
129 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมมาตร เพียรชนะ 0810196911/สายรุ้ง หงษ์คำดี 0861262741
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]