ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์ 18 6 5 29
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 17 7 9 33
3 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 8 1 24
4 ศึกษาพิเศษชัยนาท 9 8 0 17
5 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 9 5 1 15
6 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 9 3 0 12
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 9 1 12 22
8 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 8 4 7 19
9 ประชาบดี 6 8 4 18
10 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 4 4 14
11 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 5 1 7 13
12 เพชรบุรีปัญญานุกูล 4 12 12 28
13 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 3 11 2 16
14 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 5 0 8
15 ระยองปัญญานุกูล 3 4 4 11
16 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 2 7 5 14
17 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 2 5 5 12
18 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 2 3 2 7
19 ธรรมิกวิทยา 2 1 3 6
20 ลพบุรีปัญญานุกูล 1 6 6 13
21 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 2 1 4
22 บ้านเด็กรามอินทรา 1 2 1 4
23 ศึกษาพิเศษชลบุรี 1 0 0 1
24 ปัญญาวุฒิกร 0 0 0 0
รวม 136 113 91 340

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]