สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 28 67 43
2 004 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 23 56 41
3 006 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 39 98 66
4 007 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 31 64 45
5 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 40 106 68
6 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 45 106 73
7 010 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 34 60 47
8 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 38 90 64
9 012 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 35 87 58
10 014 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 41 104 70
11 015 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 42 116 72
12 016 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 24 48 34
13 017 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 41 101 67
14 020 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 17 26 23
15 021 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 28 50 41
16 022 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 12 34 19
17 023 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 30 56 41
18 024 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 9 22 15
19 025 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 17 25 17
20 026 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 6 10 7
21 027 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 0 0 0
22 028 โรงเรียนประชาบดี 28 59 33
23 033 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 15 35 23
24 036 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 3 5 4
25 037 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 6 18 11
รวม 632 1443 982
2425

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]