แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 83 38 46.34% 21 25.61% 12 14.63% 11 13.41% 82
2 โรงเรียนพวงคราม 53 35 67.31% 10 19.23% 5 9.62% 2 3.85% 52
3 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 46 25 62.5% 7 17.5% 3 7.5% 5 12.5% 40
4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 70 22 33.85% 15 23.08% 12 18.46% 16 24.62% 65
5 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 42 22 52.38% 9 21.43% 6 14.29% 5 11.9% 42
6 โรงเรียนวัดหนองติม 45 21 47.73% 8 18.18% 7 15.91% 8 18.18% 44
7 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 52 20 42.55% 13 27.66% 8 17.02% 6 12.77% 47
8 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 50 19 40.43% 11 23.4% 9 19.15% 8 17.02% 47
9 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 56 18 32.14% 16 28.57% 12 21.43% 10 17.86% 56
10 โรงเรียนบ้านหันทราย 40 18 51.43% 8 22.86% 4 11.43% 5 14.29% 35
11 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 70 18 34.62% 7 13.46% 13 25% 14 26.92% 52
12 โรงเรียนสระปทุม 52 17 36.96% 10 21.74% 7 15.22% 12 26.09% 46
13 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 34 17 56.67% 2 6.67% 4 13.33% 7 23.33% 30
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 43 16 37.21% 10 23.26% 4 9.3% 13 30.23% 43
15 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 38 16 45.71% 8 22.86% 6 17.14% 5 14.29% 35
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 37 15 46.88% 6 18.75% 3 9.38% 8 25% 32
17 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 32 15 48.39% 5 16.13% 5 16.13% 6 19.35% 31
18 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 47 14 34.15% 14 34.15% 8 19.51% 5 12.2% 41
19 โรงเรียนบ้านเขาจาน 52 14 35% 8 20% 10 25% 8 20% 40
20 โรงเรียนร่มเกล้า 77 13 19.12% 21 30.88% 15 22.06% 19 27.94% 68
21 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 56 13 26% 15 30% 12 24% 10 20% 50
22 โรงเรียนบีกริม 53 13 27.08% 13 27.08% 12 25% 10 20.83% 48
23 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 42 13 32.5% 13 32.5% 5 12.5% 9 22.5% 40
24 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 18 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
25 โรงเรียนบ้านรัตนะ 35 12 41.38% 5 17.24% 7 24.14% 5 17.24% 29
26 โรงเรียนบ้านหนองบัว 54 11 20.75% 13 24.53% 13 24.53% 16 30.19% 53
27 โรงเรียนบ้านกะสัง 58 11 24.44% 11 24.44% 13 28.89% 10 22.22% 45
28 โรงเรียนพรพงษ์กุล 43 11 26.83% 9 21.95% 8 19.51% 13 31.71% 41
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 33 11 35.48% 3 9.68% 5 16.13% 12 38.71% 31
30 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 43 10 25.64% 10 25.64% 8 20.51% 11 28.21% 39
31 โรงเรียนบ้านวังยาว 24 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
32 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 21 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
33 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 22 9 52.94% 1 5.88% 1 5.88% 6 35.29% 17
35 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 17 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนบ้านหนองแอก 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 30 7 25.93% 10 37.04% 4 14.81% 6 22.22% 27
40 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 27 7 31.82% 8 36.36% 2 9.09% 5 22.73% 22
41 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 25 7 29.17% 7 29.17% 5 20.83% 5 20.83% 24
42 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 27 7 30.43% 6 26.09% 3 13.04% 7 30.43% 23
43 โรงเรียนบ้านละลมติม 28 7 26.92% 3 11.54% 11 42.31% 5 19.23% 26
44 โรงเรียนบ้านโคกสูง 20 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 18
45 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 7 41.18% 3 17.65% 0 0% 7 41.18% 17
46 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 26 6 25% 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 24
47 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 23 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
48 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 18 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
49 โรงเรียนบ้านโคกไพล 19 6 37.5% 5 31.25% 1 6.25% 4 25% 16
50 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 23 5 22.73% 7 31.82% 6 27.27% 4 18.18% 22
52 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 23 5 26.32% 7 36.84% 2 10.53% 5 26.32% 19
53 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 18 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 4 25% 16
54 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 23 5 27.78% 1 5.56% 4 22.22% 8 44.44% 18
55 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 36 4 12.9% 11 35.48% 6 19.35% 10 32.26% 31
56 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 30 4 19.05% 7 33.33% 3 14.29% 7 33.33% 21
57 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 22 4 23.53% 7 41.18% 2 11.76% 4 23.53% 17
58 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 27 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 10 43.48% 23
59 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 17 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 14
60 โรงเรียนบ้านโคก 15 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
61 โรงเรียนเมืองไผ่ 27 4 15.38% 3 11.54% 10 38.46% 9 34.62% 26
62 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 22 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 7 41.18% 17
63 โรงเรียนบ้านวังรี 23 4 21.05% 2 10.53% 7 36.84% 6 31.58% 19
64 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 19 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
65 โรงเรียนบ้านโนน 10 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 11 4 44.44% 0 0% 0 0% 5 55.56% 9
67 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 33 3 10.34% 8 27.59% 11 37.93% 7 24.14% 29
68 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 28 3 13.64% 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 22
69 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 22 3 14.29% 8 38.1% 4 19.05% 6 28.57% 21
70 โรงเรียนบ้านตุ่น 18 3 16.67% 6 33.33% 7 38.89% 2 11.11% 18
71 โรงเรียนบ้านหนองหมู 12 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
73 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
74 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 26 3 16.67% 2 11.11% 7 38.89% 6 33.33% 18
75 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 19 3 15.79% 2 10.53% 6 31.58% 8 42.11% 19
76 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 14 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 14
77 โรงเรียนประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
78 โรงเรียนกรุงไทย 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 8 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
82 โรงเรียนบ้านโคกแจง 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านหนองแสง 18 2 11.76% 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 17
84 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 39 2 6.67% 7 23.33% 14 46.67% 7 23.33% 30
85 โรงเรียนศรีตาพระยา 22 2 9.52% 6 28.57% 6 28.57% 7 33.33% 21
86 โรงเรียนบ้านพร้าว 18 2 13.33% 4 26.67% 6 40% 3 20% 15
87 โรงเรียนบ้านโคคลาน 34 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 8 47.06% 17
88 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 16 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
89 โรงเรียนบ้านคลองวัว 14 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
90 โรงเรียนบ้านตะโก 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 12 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 9
92 โรงเรียนบ้านหนองแวง 13 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
93 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 16 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 7 50% 14
94 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 17 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
95 โรงเรียนบ้านด่าน 11 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
96 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
99 โรงเรียนบ้านหนองหอย 11 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
100 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 10 2 20% 1 10% 2 20% 5 50% 10
101 โรงเรียนบ้านหนองจาน 16 2 28.57% 0 0% 0 0% 5 71.43% 7
102 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 10 2 28.57% 0 0% 0 0% 5 71.43% 7
103 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 14 1 7.69% 7 53.85% 0 0% 5 38.46% 13
104 โรงเรียนบ้านกุดหิน 25 1 5.88% 5 29.41% 5 29.41% 6 35.29% 17
105 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 16 1 6.25% 4 25% 4 25% 7 43.75% 16
106 โรงเรียนวัดหนองม่วง 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 20 1 5.88% 3 17.65% 9 52.94% 4 23.53% 17
109 โรงเรียนบ้านสี่แยก 16 1 6.25% 3 18.75% 6 37.5% 6 37.5% 16
110 โรงเรียนบ้านหนองยาง 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
111 โรงเรียนบ้านทัพไทย 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 8 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
113 โรงเรียนอนุบรรพต 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
114 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 19 0 0% 8 42.11% 4 21.05% 7 36.84% 19
115 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 14 0 0% 3 21.43% 5 35.71% 6 42.86% 14
116 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 13 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 9
117 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 10 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
119 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 11 0 0% 1 10% 2 20% 7 70% 10
120 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 10 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
121 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 7 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
122 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านทดน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านมะกอก 9 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
125 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
126 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]