งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม. เขต 10 เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231 7 พ.ย. 2560 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ห้อง 236 7 พ.ย. 2560 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ห้อง 332 , 333 ,334 7 พ.ย. 2560 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ห้อง 335 , 336 , 337 7 พ.ย. 2560 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 พ.ย. 2560 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 พ.ย. 2560 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุมโรงเรียนท่ายางวิทยา 7 พ.ย. 2560 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุมโรงเรียนท่ายางวิทยา 7 พ.ย. 2560 09.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ห้อง 322 7 พ.ย. 2560 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 3 ห้อง 327 7 พ.ย. 2560 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ห้อง 221 7 พ.ย. 2560 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อาคาร 2 ห้อง 226 7 พ.ย. 2560 09.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โบสถ์วัดท่าคอย อ.ท่ายาง 7 พ.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน Tel : 0876627755 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]