แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 91 56 61.54% 21 23.08% 5 5.49% 9 9.89% 91
2 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 73 54 73.97% 11 15.07% 5 6.85% 3 4.11% 73
3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 92 51 58.62% 17 19.54% 6 6.9% 13 14.94% 87
4 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 74 32 47.76% 23 34.33% 7 10.45% 5 7.46% 67
5 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 58 31 53.45% 10 17.24% 10 17.24% 7 12.07% 58
6 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 54 26 49.06% 9 16.98% 10 18.87% 8 15.09% 53
7 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 32 17 53.13% 5 15.63% 4 12.5% 6 18.75% 32
8 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 39 14 37.84% 9 24.32% 9 24.32% 5 13.51% 37
9 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 34 12 37.5% 11 34.38% 5 15.63% 4 12.5% 32
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]