สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 34 70 55
2 006 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 32 60 49
3 008 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 58 142 97
4 001 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 74 248 125
5 005 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 54 103 77
6 009 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 73 198 116
7 002 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 39 82 59
8 003 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 92 213 148
9 007 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 91 237 153
รวม 547 1353 879
2232

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]