แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล 143 122 87.77% 12 8.63% 4 2.88% 1 0.72% 139
2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 140 106 76.26% 25 17.99% 7 5.04% 1 0.72% 139
3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 131 80 62.02% 28 21.71% 13 10.08% 8 6.2% 129
4 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 98 58 60.42% 18 18.75% 11 11.46% 9 9.38% 96
5 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 98 56 59.57% 23 24.47% 7 7.45% 8 8.51% 94
6 โรงเรียนแสนสุข 86 38 46.34% 29 35.37% 11 13.41% 4 4.88% 82
7 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 71 34 47.89% 16 22.54% 15 21.13% 6 8.45% 71
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 59 31 57.41% 14 25.93% 7 12.96% 2 3.7% 54
9 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 58 23 41.07% 13 23.21% 13 23.21% 7 12.5% 56
10 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 51 21 42% 13 26% 6 12% 10 20% 50
11 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 53 19 40.43% 11 23.4% 6 12.77% 11 23.4% 47
12 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 41 19 48.72% 7 17.95% 8 20.51% 5 12.82% 39
13 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 33 17 51.52% 10 30.3% 3 9.09% 3 9.09% 33
14 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 44 17 39.53% 8 18.6% 8 18.6% 10 23.26% 43
15 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 76 15 23.44% 16 25% 17 26.56% 16 25% 64
16 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 35 13 37.14% 8 22.86% 5 14.29% 9 25.71% 35
17 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 45 10 22.73% 10 22.73% 11 25% 13 29.55% 44
18 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 61 8 14.04% 23 40.35% 17 29.82% 9 15.79% 57
19 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 32 8 26.67% 6 20% 8 26.67% 8 26.67% 30
20 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 31 7 23.33% 14 46.67% 5 16.67% 4 13.33% 30
21 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 42 5 13.51% 13 35.14% 8 21.62% 11 29.73% 37
23 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 9 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
24 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 12 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]