งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 122 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 127 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 627 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 627 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 122 16 พ.ย. 2560 09.00-14.30
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 127 16 พ.ย. 2560 09.00-14.30
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง ห้องประชุมบัวขาว 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง ห้องประชุมบัวขาว 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 625 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 625 16 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 821-1 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 821-1 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 122 16 พ.ย. 2560 13.00-14.30
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 866 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 621 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 865 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 866 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง ห้องประชุมกมุทรมาศนารี 16 พ.ย. 2560 09.00-14.30
-
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 866 16 พ.ย. 2560 13.00-15.30
-
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 122 16 พ.ย. 2560 13.00-14.30
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 866 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 626 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 821-1 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 122 16 พ.ย. 2560 10.30-14.30
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง 866 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2560 09.00-14.30
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2560 09.00-14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]