งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 3 ห้อง ห้องโพทะเล 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 3 ห้อง ห้องโพทะเล 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคารเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคารเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องพรหมจริยาธิมุตต์ 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]