งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 834 16 พ.ย. 2560 9.00-11.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 835 16 พ.ย. 2560 9.00-11.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 823 16 พ.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 825 16 พ.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 822 16 พ.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 824 16 พ.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 16 พ.ย. 2560 9.00-11.30 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 16 พ.ย. 2560 9.00-11.30 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 826 16 พ.ย. 2560 9.00-10.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 837 16 พ.ย. 2560 9.00-10.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมใต้อาคาร 100 ปี 16 พ.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใต้อาคาร 100 ปี 16 พ.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 827 16 พ.ย. 2560 9.00-11.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 833 16 พ.ย. 2560 9.00-11.00 ลงทะเบียนเเละรายงานตัวก่อนการเเข่งขันอย่างน้อย 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]