สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 16 11 11 38
2 พวงคราม 16 10 9 35
3 บ้านบุกะสัง 14 3 2 19
4 เทศบาลบ้านกิโลสอง 8 3 2 13
5 เทศบาลชนะชัยศรี 7 6 2 15
6 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 6 8 4 18
7 บ้านท่าเกวียน 6 4 4 14
8 สำเร็จวิทยา 5 5 6 16
9 บ้านโคกเพร็ก 5 4 4 13
10 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 5 3 5 13
11 บ้านเขาพรมสุวรรณ 5 3 4 12
12 อพป.คลองน้ำใส 5 3 2 10
13 เพชรรัตนราชสุดา 5 1 6 12
14 บ้านหนองแอก 5 1 3 9
15 วัดหนองติม 4 4 6 14
16 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 4 4 3 11
17 บ้านกุดเวียน 4 3 4 11
18 บ้านรัตนะ 4 3 0 7
19 อนุบาลตาพระยา 4 2 1 7
20 บ้านหันทราย 4 1 5 10
21 บีกริม 4 1 2 7
22 บ้านหนองผักแว่น 3 7 7 17
23 ร่มเกล้า 3 6 3 12
24 สระปทุม 3 5 5 13
25 บ้านห้วยชัน 3 5 4 12
26 บ้านวังยาว 3 5 1 9
27 บ้านหนองสังข์ 3 3 0 6
28 บ้านเหล่าอ้อย 3 2 2 7
29 ชุมชนบ้านแซร์ออ 3 2 1 6
30 บ้านไทยสามัคคี 3 2 0 5
31 บ้านหนองเรือ 3 2 0 5
32 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 3 1 3 7
33 พรพงษ์กุล 3 1 2 6
34 บ้านโคกสูง 3 1 0 4
35 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 3 0 0 3
36 ชุมชนบ้านหนองแวง 2 3 0 5
37 ประชาเกษตรพัฒนา 2 3 0 5
38 บ้านหนองบัว 2 2 4 8
39 บ้านหนองปรือ 2 2 2 6
40 บ้านทดเจริญ 2 2 1 5
41 บ้านโคกไพล 2 2 1 5
42 บ้านโคกสามัคคี 2 2 0 4
43 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 2 1 2 5
44 บ้านคลองหว้า 2 1 0 3
45 วัดพุทธิสาร 2 1 0 3
46 บ้านโป่งคอม 2 1 0 3
47 บ้านโนนผาสุก 2 0 1 3
48 บ้านตะโก 2 0 0 2
49 บ้านกะสัง 1 7 2 10
50 บ้านเขาจาน 1 5 4 10
51 บ้านละลมติม 1 4 2 7
52 บ้านหนองใหญ่ 1 3 2 6
53 บ้านทัพเซียม 1 3 0 4
54 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 2 0 3
55 บ้านจัดสรรสามัคคี 1 1 0 2
56 บ้านบ่อหลวง 1 1 0 2
57 บ้านเนินผาสุก 1 1 0 2
58 บ้านคลองวัว 1 1 0 2
59 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 3
60 บ้านวังรี 1 0 1 2
61 บ้านเนินสะอาด 1 0 0 1
62 บ้านซับนกแก้ว 1 0 0 1
63 ประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 1 0 0 1
64 ศรีตาพระยา 1 0 0 1
65 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 0 0 1
66 ทับทิมสยาม 03 1 0 0 1
67 บ้านโคกปราสาท 1 0 0 1
68 บ้านโนนหมากมุ่น 0 2 3 5
69 บ้านภักดีแผ่นดิน 0 2 0 2
70 ช่องกุ่มวิทยา 0 2 0 2
71 บ้านโคก 0 1 3 4
72 บ้านคลองมะนาว 0 1 2 3
73 บ้านโคกทหาร 0 1 1 2
74 บ้านท่าข้าม 0 1 1 2
75 บ้านบ่อนางชิง 0 1 1 2
76 บ้านทับใหม่ 0 1 1 2
77 บ้านหนองหมู 0 1 1 2
78 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 0 1 1 2
79 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 0 1 1 2
80 คลองยางนุสรณ์ 0 1 0 1
81 บ้านไทยสามารถ 0 1 0 1
82 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 0 1 0 1
83 บ้านหนองแสง 0 1 0 1
84 บ้านพร้าว 0 1 0 1
85 บ้านหนองแวง 0 1 0 1
86 บ้านด่าน 0 1 0 1
87 อนุบรรพต 0 1 0 1
88 นิคมสงเคราะห์ 2 0 1 0 1
89 เมืองไผ่ 0 0 1 1
90 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 1 1
91 กรุงไทย 0 0 1 1
92 บ้านโคกแจง 0 0 1 1
93 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 0 1 1
94 บ้านโคคลาน 0 0 1 1
95 บ้านกุดหิน 0 0 1 1
96 บ้านสี่แยก 0 0 1 1
97 บ้านซับใหญ่ 0 0 1 1
98 บ้านเจริญสุข 0 0 1 1
99 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0
100 บ้านโนน 0 0 0 0
101 บ้านตุ่น 0 0 0 0
102 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 0 0 0 0
103 บ้านหนองมั่ง 0 0 0 0
104 บ้านหนองน้ำใส 0 0 0 0
105 บ้านหนองบัวสันติสุข 0 0 0 0
106 บ้านหนองหมูน้อย 0 0 0 0
107 บ้านแก้วเพชรพลอย 0 0 0 0
108 บ้านหนองหอย 0 0 0 0
109 บ้านหนองจาน 0 0 0 0
110 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0
111 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 0 0
112 วัดหนองม่วง 0 0 0 0
113 บ้านกุดม่วง 0 0 0 0
114 บ้านโคกสะแบง 0 0 0 0
115 บ้านหนองยาง 0 0 0 0
116 บ้านทัพไทย 0 0 0 0
117 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0
118 วัดสารคุณสโมสร 0 0 0 0
119 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0
120 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0
121 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 0 0
122 บ้านแสนสุข 0 0 0 0
123 บ้านทดน้อย 0 0 0 0
124 บ้านมะกอก 0 0 0 0
125 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
126 วัดห้วยเดื่อ 0 0 0 0
รวม 223 197 162 582

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]