งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง ป5,ป.6,ม.1,ม.2 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง ม.1,ม.2 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง โรงอาหาร 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง โรงอาหาร 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2560 11.00-14.00 รายงาานตัว 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง อนุบาล 2 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ห้อง อนุบาล 2 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ห้องประชุมบุษราคัม,ห้องประชุมเพชรบูรพา ห้อง ห้องประชุมบุษราคัม,ห้องประชุมเพชรบูรพา 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ห้องประชุมเพชรบูรพา ห้อง ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อาคารทองคำ (หลังสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อาคารทองคำ (หลังสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อาคารทองคำ (หลังสีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]