งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ห้อง ป.4/3,ป.4/4 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ห้อง ป.5/3, ป.5/4 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ห้อง ป.4/3 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพวงคราม อาคารเอนกประงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพวงคราม อาคารเอนกประงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพวงคราม อาคารเอนกประงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพวงคราม อาคารเอนกประงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 6 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ห้อง ป.4/3,ป.4/4 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ห้อง ป.4/4 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ห้อง ป.4/5 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพวงคราม อาคาร 5 ห้อง ป.4/5 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]