แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 56 38 71.7% 6 11.32% 6 11.32% 3 5.66% 53
2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 46 37 82.22% 4 8.89% 1 2.22% 3 6.67% 45
3 โรงเรียนบ้านในล็อค 44 35 81.4% 3 6.98% 3 6.98% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนบ้านทองมงคล 36 26 72.22% 7 19.44% 3 8.33% 0 0% 36
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 33 26 78.79% 3 9.09% 2 6.06% 2 6.06% 33
6 โรงเรียนบ้านไชยราช 42 22 53.66% 10 24.39% 4 9.76% 5 12.2% 41
7 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 35 22 62.86% 7 20% 6 17.14% 0 0% 35
8 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 47 21 45.65% 18 39.13% 5 10.87% 2 4.35% 46
9 โรงเรียนบางสะพาน 38 20 62.5% 9 28.13% 2 6.25% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 44 18 50% 5 13.89% 6 16.67% 7 19.44% 36
11 โรงเรียนบ้านมรสวบ 32 18 64.29% 5 17.86% 4 14.29% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 23 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
13 โรงเรียนอรุณวิทยา 41 15 38.46% 14 35.9% 8 20.51% 2 5.13% 39
14 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 19 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
15 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 21 14 70% 2 10% 1 5% 3 15% 20
16 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 35 12 36.36% 14 42.42% 6 18.18% 1 3.03% 33
17 โรงเรียนกิตติคุณ 24 12 50% 4 16.67% 4 16.67% 4 16.67% 24
18 โรงเรียนวัดดอนยาง 22 12 54.55% 4 18.18% 1 4.55% 5 22.73% 22
19 โรงเรียนบ้านหินกอง 18 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 22 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 30 11 39.29% 5 17.86% 7 25% 5 17.86% 28
22 โรงเรียนธนาคารออมสิน 18 11 61.11% 5 27.78% 0 0% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 22 11 50% 4 18.18% 4 18.18% 3 13.64% 22
24 โรงเรียนวัดหนองหอย 39 10 27.78% 10 27.78% 10 27.78% 6 16.67% 36
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 23 10 43.48% 5 21.74% 5 21.74% 3 13.04% 23
26 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 24 10 45.45% 5 22.73% 4 18.18% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 19 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
28 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 18 10 55.56% 2 11.11% 4 22.22% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 27 9 36% 9 36% 4 16% 3 12% 25
30 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 23 8 42.11% 7 36.84% 4 21.05% 0 0% 19
31 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 23 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
32 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 15 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนบ้านเขามัน 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 12 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 18 6 33.33% 9 50% 1 5.56% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 16 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 14 6 46.15% 2 15.38% 5 38.46% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านคลองลอย 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านบางเบิด 24 5 21.74% 10 43.48% 7 30.43% 1 4.35% 23
45 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 18 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 18 5 31.25% 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 16
47 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 14 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 11 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 12 5 45.45% 0 0% 5 45.45% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 20 4 22.22% 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 18
54 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 15 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
55 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนบ้านยุบพริก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านยางเขา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านสีดางาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านชะม่วง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 10 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
62 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านบึง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 10 3 30% 0 0% 3 30% 4 40% 10
65 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 7 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนด่านสิงขร 11 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดกำมะเสน 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านดอนทราย 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
85 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองกก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนประชารังสรรค์ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านทางหวาย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดนาผักขวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 6 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนบ้านไร่ใน 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดนาล้อม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 7 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 6 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
109 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 5 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
116 โรงเรียนวังมะเดื่อ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
119 โรงเรียนอุดมราชภักดี 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]