สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนด่านสิงขร 11 25 20
2 005 โรงเรียนธนาคารออมสิน 18 41 24
3 007 โรงเรียนบางสะพาน 38 88 59
4 009 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 6 15 11
5 010 โรงเรียนบ้านคลองลอย 9 29 18
6 011 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 18 38 24
7 012 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 12 17 16
8 013 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 22 38 35
9 014 โรงเรียนบ้านชะม่วง 7 16 13
10 015 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 11 23 15
11 017 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 5 11 10
12 122 โรงเรียนบ้านดอนทราย 6 14 8
13 119 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 2 1
14 019 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 16 43 27
15 020 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 2 4 2
16 021 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 18 48 30
17 022 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1 5 2
18 018 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 11 32 21
19 023 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 1 2 2
20 024 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 3 2
21 025 โรงเรียนบ้านทองมงคล 36 101 61
22 026 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 13 26 21
23 028 โรงเรียนบ้านทางหวาย 3 4 3
24 030 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 33 63 49
25 033 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 18 36 23
26 035 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2 5 4
27 036 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 15 25 22
28 031 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 3 10 7
29 032 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1 3 2
30 034 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 4 9 7
31 027 โรงเรียนบ้านท่าขาม 0 0 0
32 029 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 11 21 14
33 037 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 5 11 9
34 042 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 56 103 84
35 040 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 19 59 36
36 041 โรงเรียนบ้านบางเบิด 24 42 34
37 120 โรงเรียนบ้านบึง 4 11 5
38 043 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 11 33 18
39 044 โรงเรียนบ้านปากแพรก 0 0 0
40 045 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 2 2 2
41 046 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 10 21 16
42 047 โรงเรียนบ้านมรสวบ 32 97 53
43 048 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 30 61 40
44 049 โรงเรียนบ้านยางเขา 7 18 12
45 051 โรงเรียนบ้านยุบพริก 7 15 11
46 050 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 4 10 7
47 052 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 0 0 0
48 055 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 35 75 55
49 056 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 31 17
50 123 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 22 12
51 057 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 20 43 34
52 058 โรงเรียนบ้านสีดางาม 4 6 4
53 059 โรงเรียนบ้านหนองกก 2 8 4
54 060 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 4 6 5
55 061 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 6 8 8
56 062 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 6 16 12
57 063 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 4 8 7
58 064 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 23 57 38
59 065 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 10 25 17
60 067 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 12 28 16
61 069 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 8 6
62 068 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 23 51 39
63 066 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 27 57 44
64 076 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 6 8 8
65 077 โรงเรียนบ้านหินกอง 18 34 29
66 078 โรงเรียนบ้านหินเทิน 0 0 0
67 071 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 5 5
68 072 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 22 60 39
69 073 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 24 40 32
70 074 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1 2 2
71 070 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 4 19 9
72 075 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 3 5 4
73 080 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 10 26 16
74 081 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 1 6 2
75 008 โรงเรียนบ้านเขามัน 12 38 22
76 038 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 2 9 4
77 079 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 7 15 11
78 039 โรงเรียนบ้านในล็อค 44 104 71
79 016 โรงเรียนบ้านไชยราช 42 80 58
80 054 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 15 35 23
81 053 โรงเรียนบ้านไร่ใน 5 23 6
82 082 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 3 5 4
83 083 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 5 8 5
84 084 โรงเรียนประชารังสรรค์ 4 5 5
85 085 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 2 3 3
86 086 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 4 9 7
87 087 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 19 28 22
88 089 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 14 25 20
89 090 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 6 11 9
90 091 โรงเรียนวังมะเดื่อ 2 2 2
91 092 โรงเรียนวัดกำมะเสน 7 17 12
92 094 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 7 16 13
93 095 โรงเรียนวัดดอนยาง 22 39 26
94 096 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 13 28 19
95 097 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1 2 2
96 124 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 1 6 2
97 098 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 35 73 53
98 099 โรงเรียนวัดนาผักขวง 1 3 2
99 100 โรงเรียนวัดนาล้อม 4 6 4
100 101 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 5 6 6
101 102 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 7 19 10
102 121 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 3 3 3
103 103 โรงเรียนวัดหนองหอย 39 65 45
104 093 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 3 9 3
105 105 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 44 102 63
106 106 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 12 20 12
107 108 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 14 34 25
108 109 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 21 43 32
109 111 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 23 49 30
110 112 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 47 94 73
111 113 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 18 46 31
112 114 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 46 108 74
113 115 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 23 54 38
114 118 โรงเรียนอุดมราชภักดี 7 21 14
115 117 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 7 11 8
116 006 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 6 16 10
117 104 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 7 12 11
118 003 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 5 7 6
119 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 7 13 9
120 001 โรงเรียนกิตติคุณ 24 69 34
121 088 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 9 25 15
122 107 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 0 0 0
123 110 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 0 0 0
124 116 โรงเรียนอรุณวิทยา 41 99 67
125 125 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 2 5 3
รวม 1547 3454 2371
5825

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]