สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดดอนไก่เตี้ย 33 15 3 51
2 อนุบาลเพชรบุรี 19 15 5 39
3 บ้านหนองชุมพล 13 4 5 22
4 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 12 9 4 25
5 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 9 3 3 15
6 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 8 2 3 13
7 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 6 5 0 11
8 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 5 5 6 16
9 ราษฎร์วิทยา 5 4 4 13
10 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 4 5 3 12
11 บ้านแหลม 4 4 3 11
12 วัดเกาะแก้ว 4 3 2 9
13 บ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 4 2 2 8
14 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 3 5 4 12
15 บ้านเนินรัก 3 4 2 9
16 บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 3 3 1 7
17 บ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 3 2 0 5
18 วัดราษฎร์ศรัทธา 3 1 1 5
19 บ้านทุ่งเฟื้อ 3 0 0 3
20 วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 2 5 7 14
21 วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 2 4 2 8
22 บ้านยางน้ำกลัดใต้ 2 4 2 8
23 วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 2 1 4 7
24 วัดปากคลอง 2 1 2 5
25 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 2 1 1 4
26 วัดเขาตะเครา 2 1 0 3
27 วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 2 0 1 3
28 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 2 0 1 3
29 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 5 6 12
30 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1 3 4 8
31 อรุณประดิษฐ 1 3 0 4
32 เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1 2 1 4
33 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1 2 0 3
34 บ้านลิ้นช้าง 1 2 0 3
35 บ้านหนองรี 1 2 0 3
36 บ้านท่าเสลา 1 1 1 3
37 มิตรภาพที่ 34 1 1 0 2
38 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 1 1 0 2
39 บ้านเขาย้อย 1 0 3 4
40 บ้านเหมืองไทร 1 0 2 3
41 วัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 1 0 1 2
42 วัดในกลาง 1 0 0 1
43 หาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1 0 0 1
44 บ้านพุพลู 1 0 0 1
45 วัดทรงธรรม 1 0 0 1
46 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 0 9 4 13
47 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 0 2 4 6
48 วัดสมุทรธาราม 0 1 2 3
49 บ้านดอนยี่กรอก 0 1 1 2
50 วัดกุญชรวชิราราม 0 1 1 2
51 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2
52 วัดเขาสมอระบัง 0 1 1 2
53 วัดท้ายตลาด 0 1 0 1
54 บ้านบ่อโพง 0 1 0 1
55 บ้านสามแพรก 0 1 0 1
56 วัดสิงห์ 0 1 0 1
57 ปริยัติรังสรรค์ 0 0 2 2
58 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 0 0 1 1
59 วัดมณีเลื่อน 0 0 1 1
60 บ้านบ่อขม 0 0 1 1
61 เปรมฤดี 0 0 1 1
62 วัดลาดโพธิ์ 0 0 1 1
63 บ้านบางหอ 0 0 1 1
64 วัดหนองส้ม 0 0 1 1
65 บ้านอ่างศิลา 0 0 1 1
66 วัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 0 0 0 0
67 เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0
68 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 0 0 0 0
69 วัดเทพประชุมนิมิตร 0 0 0 0
70 วัดสมุทรโคดม 0 0 0 0
71 วัดโพธิ์ทัยมณี 0 0 0 0
72 วัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 0 0 0 0
73 บ้านสระพัง 0 0 0 0
74 บ้านบางกุฬา 0 0 0 0
75 บ้านดอนยาง 0 0 0 0
76 วัดโพพระใน 0 0 0 0
77 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 0 0 0 0
78 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 0 0 0 0
79 บ้านบ่อหวาย 0 0 0 0
80 วัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 0 0 0 0
81 บ้านจะโปรง 0 0 0 0
82 บ้านดอนนาลุ่ม 0 0 0 0
83 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 0 0 0 0
84 วัดบางลำภู 0 0 0 0
85 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0 0 0 0
86 วัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 0 0 0 0
87 บ้านไทรงาม 0 0 0 0
88 วัดพระรูป 0 0 0 0
89 บ้านดอนมะขามช้าง 0 0 0 0
90 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 0 0 0 0
91 วัดดอนทราย 0 0 0 0
รวม 179 150 113 442

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ โทร 087 168 7862 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ โทร 080 664 6362
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]