แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 65 56 88.89% 5 7.94% 2 3.17% 0 0% 63
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 46 34 73.91% 10 21.74% 0 0% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 57 21 40.38% 13 25% 8 15.38% 10 19.23% 52
4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 53 19 36.54% 8 15.38% 10 19.23% 15 28.85% 52
5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 50 18 37.5% 12 25% 9 18.75% 9 18.75% 48
6 โรงเรียนบ้านแหลม 51 16 31.37% 13 25.49% 13 25.49% 9 17.65% 51
7 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 64 15 24.19% 18 29.03% 20 32.26% 9 14.52% 62
8 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 32 15 48.39% 6 19.35% 5 16.13% 5 16.13% 31
9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 34 13 38.24% 8 23.53% 4 11.76% 9 26.47% 34
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 41 12 34.29% 10 28.57% 7 20% 6 17.14% 35
11 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 25 12 48% 7 28% 3 12% 3 12% 25
12 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 25 11 44% 7 28% 2 8% 5 20% 25
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 30 10 33.33% 9 30% 10 33.33% 1 3.33% 30
14 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 21 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 33 9 34.62% 4 15.38% 6 23.08% 7 26.92% 26
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 32 8 25.81% 10 32.26% 3 9.68% 10 32.26% 31
17 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 25 8 36.36% 8 36.36% 2 9.09% 4 18.18% 22
18 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 23 8 34.78% 6 26.09% 3 13.04% 6 26.09% 23
19 โรงเรียนบ้านเนินรัก 22 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 22
20 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 8 40% 4 20% 4 20% 4 20% 20
21 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 23 8 36.36% 2 9.09% 4 18.18% 8 36.36% 22
22 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 35 7 23.33% 10 33.33% 5 16.67% 8 26.67% 30
23 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 20 7 35% 7 35% 4 20% 2 10% 20
24 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 17 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 17
25 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 38 6 15.79% 12 31.58% 11 28.95% 9 23.68% 38
26 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 47 6 13.64% 8 18.18% 17 38.64% 13 29.55% 44
27 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 22 6 31.58% 7 36.84% 5 26.32% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 19 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 5 26.32% 19
29 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 20 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนวัดปากคลอง 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 14 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
34 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
35 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
37 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 20 3 15.79% 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 19
38 โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 20 3 15.79% 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 19
39 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 14 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 15 3 20% 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 15
41 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 13 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 14 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 14 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
44 โรงเรียนวัดในกลาง 13 3 25% 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 12
45 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนวัดท้ายตลาด 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 16 3 18.75% 2 12.5% 5 31.25% 6 37.5% 16
48 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 13 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
49 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
50 โรงเรียนบ้านบ่อขม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
51 โรงเรียนบ้านหนองรี 17 2 11.76% 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 22 2 9.09% 7 31.82% 6 27.27% 7 31.82% 22
53 โรงเรียนเปรมฤดี 15 2 13.33% 5 33.33% 1 6.67% 7 46.67% 15
54 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 15 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
55 โรงเรียนบ้านพุพลู 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
56 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 13 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
58 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 10 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
61 โรงเรียนบ้านบางหอ 10 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 7 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
63 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี 17 1 5.88% 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 17
64 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 15 1 7.14% 7 50% 1 7.14% 5 35.71% 14
65 โรงเรียนบ้านสามแพรก 13 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 13
66 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 13 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 13
67 โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านสระพัง 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านดอนยาง 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
72 โรงเรียนวัดทรงธรรม 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
73 โรงเรียนวัดหนองส้ม 9 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
74 โรงเรียนวัดโพพระใน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
76 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 14 0 0% 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 12
79 โรงเรียนบ้านจะโปรง 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 7 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
82 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
83 โรงเรียนวัดบางลำภู 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
85 โรงเรียนวัดสิงห์ 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
86 โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
87 โรงเรียนบ้านไทรงาม 6 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
88 โรงเรียนวัดพระรูป 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
89 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
90 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
91 โรงเรียนวัดดอนทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ โทร 087 168 7862 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ โทร 080 664 6362
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]