งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง E-Classroom 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง E-Classroom 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี หอประขุมสัตตบงกช 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารบัวหลวง ชั้น 1 ห้อง ประชุมขวัญบัว 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวชมพู 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี บัวหลวง ชั้น 1 ห้อง ประชุมขวัญบัว 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 3 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

4 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 43
เริ่มแข่ง 9.00 25 พ.ย. 60 ภาคเช้า ลำดับที่ 1-15 ภาคบ่าย 16-30, 26 พ.ย. 60 ภาคเช้า ลำดับที่ 31-43
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง อาเซียน 3 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

4 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 49
เริ่มแข่ง 9.00 25 พ.ย. 60 ภาคเช้า ลำดับที่ 1-15 ภาคบ่าย 16-30, 26 พ.ย. 60 ภาคเช้า ลำดับที่ 31-49
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง ภาษาไทย 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 2 ห้อง นำเสนอผลงาน 3 ธ.ค. 2560 เริ่มแข่ง 9.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ โทร 087 168 7862 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ โทร 080 664 6362
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]