งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560
​วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
            โรงเรียนวัดหนองเสือ จัดการแข่งขัน
             - เด็กพิเศษเรียนรวม
              - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมและมัยธมศึกษาต้อนต้น
  
           
 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ จัดการแข่งขัน
             - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

             - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

             โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จัดการแข่งขัน
               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
              โรงเรียนวัดทัพหลวง  จัดการแข่งขัน

             - กลุุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
              โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จัดการแข่งขัน
                
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับประถม 
                โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการแข่งขัน 
                 
- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับประถม

               - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถม  
                โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จัดการแข่งขัน
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถม
                โรงเรียนวัดทัพหลวง  จัดการแข่งขัน

              - กลุุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถม

        
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่                    โรงเรียนขยายโอกาสและเด็กพิเศษเรียนรวม
   ♦ โอนข้อมูลกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นที่

20 ก.ย. - 10 ต.ค. 2560
ภายในวันที่ 10 ต.ค.2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  11 ต.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 23 ต.ค.-31 ต.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   6 พ.ย.2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16 - 17 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 146
จำนวนทีม 1,292
จำนวนนักเรียน 3,149
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,011
จำนวนกรรมการ 662
ครู+นักเรียน 5,160
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,822
ประกาศผลแล้ว 221/269 (82.16%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 9
ทั้งหมด 105,253