งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
แจ้งลำดับที่ในการแข่งขัน กิจกรรม
 - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภท สร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ป. 4-6
 - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท  บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ป.
4-6
รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม  การประกวดแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3และ4-6 ลำดับการเข้าแข่งขันจะเรียงลำดับจากการมาลงทะเบียนในวันที่ทำการแข่งขัน(22พ.ย.2560)
 

New !! หนังสือขออนุญาต เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนและผู้ฝึกสอน
ดาวน์โหลด

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ จากกรรมการกิจกรรมต่อศัพท์ภาษาไทย(คำคม)
การแข่งขัน คำคม ระดับมัธยม ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำมาในวันแข่งขัน ดังนี้
1.กระดานคำคม มาตรฐาน 
2.นาฬิกาจับเวลาหรือสมาร์ทโฟน ติดตั้ง แอพลิเคชั่น scrabble clock หรือ chess clock 
( หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ครูคนิษฐ์ ทองแจ่ม 090-7742647)
3.ตัวสำรองไฟ ( power bank)
ขอบคุณ ครับ 
แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
📘การแข่งขัน ครอสเวิร์ด ระดับประถม  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำมาในวันแข่งขัน ดังนี้
    1.กระดานครอสเวิร์ด ระดับประถม
    2.นาฬิกาจับเวลาหรือสมาร์ทโฟน ติดตั้ง แอพลิเคชั่น scrabble clock  หรือ  chess clock ( หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ คุณธวัชชัย ธีรอาภรณ์ 083-0895840
  3.ตัวสำรองไฟ ( power bank)
ขอบคุณมากค่ะ
แจ้งประชาสัมพันธ์
จากศูนย์แข่งขันสาระภาษาไทย ระดับประถม เรื่อง บทอาขยานที่ใช้แข่งขัน คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ป.1-3
บทบังคับ - วิชาหนาเจ้า
บทจับฉลาก - แมวเหมียว รักษาป่า รักเมืองไทย ไก่แจ้ สักวา
ป.4-6
บทบังคับ - พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก
บทจับฉลาก - วิชาเหมือนสินค้า  
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพรายงาม
โคลงโลกนิติ. พฤษภกาสร
 
ขอบคุณค่ะ                              
แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
แจ้งการส่งรูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขัน Science show ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 9.00 น. ที่ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
เนื่องจากทางศูนย์ต้องนำรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการจากเขต1 ในเช้าวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ต่อไป 
และในวันแข่งขันให้ทีมที่เข้าแข่งขันนำเล่มโครงงานมาจัดวางด้วย จำนวน 3 เล่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานค่ะ
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ มัธยม 1.การแข่งขันรายการ science show ขอให้นำเล่มรายงานกิจกรรมการทดลอง จำนวน 5 เล่ม ส่งกรรมการในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และขอให้ทุกทีมนำเครื่องเสียงอุปกรณ์ในการแสดงมาเอง โดยพร้อมเพรียง 
2.รายการแข่งเครื่องร่อนทุกประเภท ทั้งระดับประถมและมัธยม ทำการแข่งขันในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สถานที่โรงสีขุนศรี ตามแผนที
 

แจ้งเชิญประชุม คณะกรรมการตัดสิน

 คณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเรียนรวม วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา  13.00 น. ณ.ห้องประชุม 1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  ดาวน์โหลด

แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานอาชีพและแปรรูปอาหาร (ระดับประถมศึกษา) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่)
กิจกรรมโครงงานอาชีพและกิจกรรมแปรรูปอาหาร ส่งรูปเล่มโครงงานอาชีพ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 5 ชุด ส่งล่วงหน้า ก่อนวันแข่งขัน 1 สัปดาห์ ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ   ค่ะ
23 พ.ย. 2560 กิจกรรมแปรรูปอาหาร ป.4-6     
24 พ.ย. 2560 กิจกรรมโครงงานอาชีพ ป.4-6
แจ้งประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการ คณิตศาสตร์(มัธยมศึกษา) กำหนดประชุมคณะกรรมการตัดสินวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระครูวิบูลนนทกิจ อาคาร 3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก  หนังสือเชิญประชุมไ้ด้นำไปใส่ที่ช่องนกกระจอกที่สำนักงานเขตพื้นที่นนทบุรีเขต 2 แล้วตั้งแต่วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว ค่ะ 1. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 2.โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 3. โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 6. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 7.โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 8.โรงเรียนสารสาน์สบางบัวทอง 9.โรงเรียนวัดท่าเกวียน 10.โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 11.โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 12. โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก  13.โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 14.โรงเรียนวัดเสนีย์วงศ์ 15.โรงเรียนวัดคลองขวาง  หรือ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

-กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 ให้ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม  ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 8  - 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 1

-  กิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)ป.1-6 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาในวันแข่งขันด้วย โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมายหรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการแข่งขัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 091-1375996 

 

แจ้งประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ ระดับประถม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
แจ้งเชิญประชุมกรรมการตัดสิน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
หนังสือคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ดาวน์โหลด

 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ
แจ้งเชิญประชุม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  ดาวน์โหลด
หนังสือคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดาวน์โหลด
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับประถม  ดาวน์โหลด
www.chalerm60.ac.th

 
New !! ประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดคลองขวาง

 บทร้อยกรอง อาขยานทำนองเสนาะ แต่ละระดับชั้น  ดาวน์โหลด 
 
 บท
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ดาวน์โหลด

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับ  Username  และ Password  เพื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขัน วันที่ 25 ก.ย.-10 ต.ค. 60 
ให้เข้ามารับที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดต่อ (คุณวาสนา  แผลงศร โทร.0819283974)

  รายการแข่งขันดังต่อไปนี้อยู่ในระว่างดำเนินการแข่งขันแล้ว 
แจ้งทางโรงเรียน ไม่ต้องลงทะเบียนแข่งขันในระบบ
รายการ ระดับ ระดับ ระดับ
1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu Speech) ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3
2.รายการแข่งขันเล่านิทาน (Story Teling)   ป.4-6 ม.1-3
3.การแข่งขันทักษะทางภาษา (Multi Skills Competition)   ป.4-6 ม.1-3
 

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ศน.อุษา  โทร. 0944933552


 
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แข่งขัน   คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ยินดีต้อนรับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 25 ก.ย. – 10 ต.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 ต.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11-12 ต.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  24 ต.ค. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 22 - 24 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 28 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 146
จำนวนทีม 3,344
จำนวนนักเรียน 7,653
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,099
จำนวนกรรมการ 1,003
ครู+นักเรียน 12,752
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,755
ประกาศผลแล้ว 239/257 (93.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 9
ทั้งหมด 471,516