สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 21 0 0 21
2 อนุราชประสิทธิ์ 21 0 0 21
3 อนุบาลนนทบุรี 20 0 0 20
4 วัดบางระโหง 16 0 0 16
5 ประชาอุปถัมภ์ 14 0 0 14
6 วัดใหม่ผดุงเขต 13 0 0 13
7 ชุมชนวัดไทรม้า 11 0 0 11
8 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 10 0 0 10
9 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 9 0 0 9
10 วัดเฉลิมพระเกียรติ 8 0 0 8
11 ชุมชนวัดสมรโกฎิ 7 0 0 7
12 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 6 0 0 6
13 วัดตำหนักใต้ 6 0 0 6
14 อนุบาลบางกรวย 6 0 0 6
15 นุ่มประสงค์วิทยา 5 0 0 5
16 วัดบัวขวัญ 5 0 0 5
17 ไทยรัฐวิทยา 55 5 0 0 5
18 มหาสวัสดิ์ 4 0 0 4
19 วัดโชติการาม 4 0 0 4
20 กลาโหมอุทิศ 3 0 0 3
21 ทานสัมฤทธิ์วิทยา 2 0 0 2
22 นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 2 0 0 2
23 วัดซองพลู 2 0 0 2
24 วัดบางไกรนอก 2 0 0 2
25 วัดปากน้ำ 2 0 0 2
26 วัดสำโรง 2 0 0 2
27 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง 1 0 0 1
28 วัดลานนาบุญ 1 0 0 1
29 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 1 0 0 1
30 อนุราชประสิทธิ์ 0 0 0 0
รวม 209 0 0 209

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]