แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 21
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 21
3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
4 โรงเรียนวัดบางระโหง 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
5 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
10 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
11 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
12 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
13 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
14 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
15 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
16 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
18 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนวัดโชติการาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนวัดซองพลู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนวัดปากน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนวัดสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]