::sp-nbi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

 

013 หุ่นยนต์

1.  755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 2. 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
3.  757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4. 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
5.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 6. 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
7.  250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 8. 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]