งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 551 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 553 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 556 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 531 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัว 07.30-08.30น.ลำดับที่ 17-32 รายงานตัว 12.30-13.00น.ลำดับที่ 33-48 รายงานตัว 07.30-08.30น.
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 532 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัว 07.30-08.30น.ลำดับที่ 17-32 รายงานตัว 12.30-13.00น.ลำดับที่ 33-48 รายงานตัว 07.30-08.30น.
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 533 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 535 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 541 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัว 07.30-08.30น.ลำดับที่ 17-32 รายงานตัว 12.30-13.00น.ลำดับที่ 33-48 รายงานตัว 07.30-08.30น.
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 536 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 545 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 546 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 651 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.(เล่น 6 เกม เกมละ 22 นาที)
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 652 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.(เล่น 6 เกม เกมละ 22 นาที)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]