งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 รร.วัดท่าทราย (พิมพานุสร) อ.บ้านนา (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 รร.วัดเกาะกระชาย อ.เมือง (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” (หอประชุม) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” (หอประชุม) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 รร.ไทยรัฐวิทยา 73 อ.บ้านนา (ใต้ถุนอาคารเรียน) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 รร.วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 อ.บ้านนา (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 รร.วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 อ.บ้านนา (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” (โดม) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 รร.วัดเกาะกระชาย อ.เมือง (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 รร.วัดท่าทราย (พิมพานุสร) อ.บ้านนา (เวทีกลางแจ้ง) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 , 25-36 รายงานตัวเวลา 07.30น. , ลำดับที่ 13-24 , 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]