งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.1/1,ป.1/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.1/3,ป.1/4 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.2/2,ป.2/3 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.2/4,ป.3/1 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.4/1,ป.4/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.5/1,ป.5/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.5/3,ป.6/1 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.6/2,ป.6/3 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ม.1/1,ม.1/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ห้องอาหารอาคารพระหฤทัย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]