งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 54 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30 น
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 55 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 65 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป 07.30-08.30 น
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 52-53 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30 น
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 82-83 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 64 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 84 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป 07.30-08.30 น
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 มศว. อาคารเรียนรวม ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 301 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 มศว. อาคารเรียนรวม ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 302 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 54 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 55 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 65 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 โซน A ห้อง 61 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 โซน B ห้อง 61 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 โซน A ห้อง 81 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 โซน B ห้อง 81 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]