งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-13.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค3 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-13.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค2 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00 วันที่ 5 ลำดับที่ 1 - 12 ช่วงเช้า ลำดับที่ 13-24 ช่วงบ่าย วันที่ 6 ลำดับที่ 25 - 36 ช่วงเช้า ลำดับที่ 37 - 48 ช่วงบ่าย
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00 วันที่ 5 ลำดับที่ 1 - 12 ช่วงเช้า ลำดับที่ 13-24 ช่วงบ่าย วันที่ 6 ลำดับที่ 25 - 36 ช่วงเช้า ลำดับที่ 37 - 48 ช่วงบ่าย
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค3 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค4 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 รร.วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ ห้อง ห้องประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค5และล็อค2 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 วันที่ 5 แข่งที่ล็อค 5 วันที่ 6 แข่งที่ล็อค 2
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รร.วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รร.วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค4 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]