งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” หอประชุม 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” หอประชุม 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 431-436 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 431-436 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 422-426 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 422-426 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30น.การแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ขอเชิญ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านนา” นายกพิทยากร”. อ.บ้านนา. จ.นครนายก


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]