งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ แข่งขันงานศิลปฯ ระดับประถมศึกษา ของภาคกลางและตะวันออก 
 
กิจกรรมการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

 
แผนผังอาคารและตารางกิจกรรม
วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 

แสดง patom.jpg แสดง 26pm.jpg แสดง S__12623888.jpg school.jpg

 

สังกัด สพป. สั่งจองได้ที่ ศน.อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล
เบอร์โทรศัพท์ : 064-4541-451               
ขนาดเสื้อและแบบสรุปใบสั่งจอง

แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนโดยใช้โปรแกรมการแข่งขันกลุ่ม & กำหนดแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนระหว่างวันที่ 27 ตค. - 5 พ.ย. 60 สถานที่ กลุ่มโรงเรียน
>> การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน => 27 ตค. - 5 พ.ย. 60 สถานที่ กลุ่มโรงเรียน
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับประถมฯ => 6-7 พ.ย. 60  ในระบบวิธีโอนข้อมูล(ปิดระบบวันที่7พย.60เวลา16.00น.)
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับขยายโอกาส => 8-9 พ.ย. 60 ในระบบ(ปิดระบบวันที่9พย.60เวลา16.00น.)
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 10-11 พ.ย. 60  ในระบบ
>> ปิดการการแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู =>  12 พ.ย. 60  ในระบบ
(เปิดระบบวันที่12พย.60เวลา08.00-16.00น.)
>> ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ => 15 พ.ย. 60 ห้องวิทยบริการ สพป.ชลบุรีเขต 2 เวลา 8.30 น.
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 25-27 พ.ย. 60  สถานที่ ในระบบ
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 27 พ.ย. 60 ในระบบ
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>
27 พ.ย. 60 ในระบบ
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค =>  27 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60 ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 9
 ธ.ค. 60 ในระบบ
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 9 - 14
 ธ.ค. 60 ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 15 - 20
 ธ.ค. 60 ในระบบ
>> พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 26
 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป  ในระบบ
>> การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก =>  4-6 มกราคม 2561  ในระบบ

>> การแข่งขันระดับประเทศ ณ กทม.        =>  11-13 กุมภาพันธ์ 2561   ในระบบ
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
1
โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม  และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
เอกสารการเปลี่ยนตัว DOC5 สำหรับกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
โปรแกรมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
วันที่แข่งขัน
สถานที่แข่งขัน
แสดงผล
พานทอง1
6 พ.ย. 2560
1.โรงเรียนวัดแหลมแค
2.โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน

พานทอง2
3 พ.ย. 2560
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
บ่อทอง1
10 ต.ค. 2560
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
บ่อทอง2
3 พ.ย. 2560
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
บ่อทอง3
26 ก.ย. 2560
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
พนัสนิคม1
1 พ.ย. 2560
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
พนัสนิคม2
6 พ.ย. 2560
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
พนัสนิคม3
6 พ.ย. 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
พนัสนิคม4
6 พ.ย. 2560
โรงเรียนวัดหนองสังข์ ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
เกาะจันทร์1
3 พ.ย. 2560
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
เกาะจันทร์2
6 พ.ย. 2560
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
อบจ.
 
  ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
เทศบาล
2 พ.ย. 2560
โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
กลุ่มศึกษาลัย
21 ต.ค. 2560
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ผลการแข่งขัน
สรุปการลงทะเบียน
       
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ที่
หมวดหมู่
ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
1
ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560)
2
คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3
วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4
นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560
5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6
สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560
7
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8
ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 ส.ค. 2560
9
ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10
ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่   แก้ไข 24 ส.ค. 2560
11
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12
คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13
หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 27 ก.ค. 2560
14
การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15
ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่   แก้ไข 15 ก.ย. 2560 หน้า 2
17
การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่  

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 130
จำนวนทีม 1,523
จำนวนนักเรียน 3,652
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,329
จำนวนกรรมการ 1,033
ครู+นักเรียน 5,981
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,014
ประกาศผลแล้ว 219/219 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 6
ทั้งหมด 233,172