งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากตอนนี้ระบบการเพิ่มนักเรียนและครูได้ปิดระบบไปแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะเพิ่มนักเรียนและครู กระทำได้โดยโหลดเอกสารการขอเพิ่มนักเรียนและครู |เอกสารการขอเพิ่มนักเรียนและครู| ลงข้อมูลให้เรียบร้อย และแนบเอกสารตาม |แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสาร| นำเอกสารมายื่น ณ สถานที่แข่งขันในวันแข่งขันจริง ทั้งนี้การเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่ทาง สพฐ.กำหนดไว้
2. การแก้ไขชื่อ คือ ชื่อของนักเรียนและครู คนเดิม ที่ผิดเล็กน้อยเช่น คำนำหน้าชื่อผิด อักษร หรือ พยัญชนะ บางตัวผิด หากเปลี่ยนในระบบไม่ทัน โรงเรียนสามารถ เปลี่ยนได้โดยโหลดแบบ |การแก้ไขชื่อ|และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ยืนยันชื่อได้ มายื่นในวันแข่งขันจริง
3. ขอให้โรงเรียนที่ทำการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูในระบบไปแล้วนั้น ในวันแข่งขันจริง ต้องนำเอกสารหนังสือการขอเปลี่ยนตัวฉบับจริงพร้อมเอกสารแนบมายื่นเพื่อยืนยันในจุดรับลงทะเบียบ
4. ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเด็กและครู ทำการตรวจสอบรายชื่อ เหตุผล และแนวทางการแก้ไข ในลิ้งด้านล่างนี้
4.1 หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word | สำหรับโรงเรียนที่ส่งเอกสารในระบบมาผิดแบบ
นักเรียน
การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | คอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตร์ |
เรียนรวม(การงานอาชีพฯ) | ศิลปะ(ดนตรี) | ศิลปะ(ทัศนศิลป์) | 
ศิลปะ(นาฏศิลป์) | สังคมศึกษา ฯ | สุขศึกษา ฯ | หุ่นยนต์ |
ประกาศแจ้งจากกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
เรื่อง ขอเชิญประชุม
| คลิก |


ประกาศแจ้งจากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง ขอแก้ไขตารางกิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-ม.3 |คลิก |

ประกาศแจ้งจากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องแก้ไขตารางการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
และตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC :Youth Counsellor)ม.1-ม.3 | คลิก |


ประกาศแจ้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
เรื่อง ขอแก้ไข สถานที่ วัน เวลา การแข่งขัน 
| คลิก |
เรื่องแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย | คลิก |
เรื่องแจ้งจากกลุ่มการงาน ฯ (คอมพิวเตอร์) | คลิก |

 
 
คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว นักเรียน และครู | คู่มือ |
แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |

 

 
แจ้งการโอนข้อมูลจากระดับเขตเข้าสู่ระดับภาคนะครับ
ขณะนี้ทาง admin ได้ทำการโอนข้อมูลของตัวแทนของ สพป.กรุงเทพมหานครเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ระดับภาคเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะต้องรอการ update จากเว็บไซต์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกก่อนนะครับ ถึงจะสามารถใช้งานระบบโรงเรียนของระดับภาคได้
สามารถตรวจสอบสถานะการรับโอนข้อมูลได้ที่
http://central67.sillapa.net/?name=index&file=checktransfer นะครับ หากทางระดับภาครับโอนข้อมูลแล้วจะขึ้นสถานะว่าโอนแล้ว ขณะนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 00:03 น. สถานะของ สพป.กรุงเทพมหานครยังเป็น 
พร้อมโอน อยู่ครับ รอการอัพเดทข้อมูลก่อนนะครับ
ปล.ระบบโรงเรียนในเว็บไซต์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกยังใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมที่ใช้ในระดับเขตนะครับ

 

 
ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัว
จากเดิมรายการที่รับรายงานตัวบริเวณหน้าอาคารเรียนรวม มศว.องครักษ์
เปลี่ยนเป็น รับรายงานตัว ณ ชั้นที่ทำการแข่งขัน ระกาศจากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
รายการที่ 11 เลข ID 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
รายการที่ 12 เลข ID 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม .3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ระกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
 
1. รายการที่ 17 เลข ID 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2. รายการที่ 18 เลข ID 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ม.1-ม.3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
1. รายการที่ 8 เลข ID 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
2. รายการที่ 9 เลข ID 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน

 
 
ประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 


 
   


โรงเรียนรีสอร์ท
 
ขออนุญาตแจ้งการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนในรายการที่ได้เป็นตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดนครนายกนะครับ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นี้นะครับ เพราะทางแอดมินจะทำการโอนข้อมูลการแข่งขัน และตัวแทนเข้าสู่เว็บไซต์ระดับภาคแล้วครับ หากมีรายการใดผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอนให้ทางโรงเรียนทำหนังสือราชการตามแบบฟอร์มที่ใช้ในวันแข่งขัน ส่งมาทางอีเมลล์ [email protected] โดยเร็วนะครับ แอดมินจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ครับ

 
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการตัดสิทธิ์การแข่งขันครับ
เนื่องจากทาง สพป.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่)
ทำให้จำเป็นต้องตัดสิทธิ์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันที่มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ตามประกาศข้อที่ ๔. ประเภทและลู่การแข่งขัน และข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๒ ครับ 
กับ
และ

 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ซึ่งจะมีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 นี้ครับ
แจ้งเรื่องการนำรถ รับ ส่ง นร แข่งขัน ขอให้นำรถเข้าซอย เพชรเกษม 64 และออกทาง 62/4 ซึ่งมีที่จอดรถให้จำนวนจำกัด หากเต็ม ต้องไปจอดที่บริเวณข้างธนาคารกรุงเทพ ซึ่ง ทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้ขอความอนุเคราะห์ ที่จอดรถไว้แล้ว
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ
 

 
แจ้งข่าวจากศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อ้างอิงจากเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงในวันแข่งขันด้วย เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการแข่งขัน 

 
แจ้งข่าวจากศูนย์วิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนราชวินิตครับ
เรื่อง โครงงานคณิตศาสตร์ ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดทำรูปเล่มของโครงงานจำนวน 5 ชุด ส่งมายังศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต (ห้องธุรการ) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (วงเล็บมุมซอง/กล่องว่า โครงงานคณิตศาสตร์)

 
แจ้งข่าวจากศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ทุกกิจกรรม
เครื่อง All in One 
Processsor : Intel(R) Core(TM) i5-45905 CPU @ 3.00 GHz 3.00 GHz
Memory(RAM) : 4.00 GB
Operation System : Microsoft(R) Windows 8 Pro 32-bit, x64-based processor
Display adaptor : Intel(R) HD Graphic 4600 
Audio Port : 3.5 Micorphone & Headphone 2 Port
และเรื่องรูปเล่มของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3 ให้ส่งรูปเล่มมายังศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ (ห้องธุรการ) ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (วงเล็บมุมซองว่า โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์)

 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4 - ป.6  ทางศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ได้ปรับเปลี่ยนการแข่งขันจาก 1 วัน คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากมีโรงเรียนที่เข้าแข่งขันจำนวน 35 โรงเรียน อาจจะทำให้การแข่งขันไม่เสร็จภายใน 1 วัน จึงขอปรับตารางการแข่งขันเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยจะเรียงลำดับการแข่งขันดังนี้ ลำดับการแข่งขันที่ 1 - 15 (ตั้งแต่โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ถึงโรงเรียนอรรถวิทย์) แข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. และลำดับที่ 16 - 35 (ตั้งแต่โรงเรียนสุขฤทัย ถึงโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา) แข่งขันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สามารถตรวจสอบลำดับที่ของการแข่งขันได้จาก http://central67.sillapa.net/sp-bkk/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=95&op=all ครับ
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.pbw.ac.th/sillapa67.html

 
ประกาศ
ขอยกเลิกเกียรติบัตรเดิมที่ลงนามโดย นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะครับ สืบเนื่องจาก นายวัลลพ สงวนนาม ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาปฏิบัติราชการในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทำให้เกียรติบัตรของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานครจะต้องเปลี่ยนผู้ลงนามใหม่ครับ จึงขอยกเลิกเกียรติบัตรเดิมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับ
เรื่องเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของรายการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้จัดส่งให้ถึงศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดหนังภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้
โรงเรียนวัดหนัง เลขที่200 ซอยวุฒากาศ 42 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม 10150
 

 
แจ้งข่าว
ขณะนี้หมดเขตในการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอนมายัง สพป.กทม.แล้วนะครับ หลังจากนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียนให้ดำเนินการตามนี้ครับ
  1. ทำหนังสือราชการจากทางโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน เรียนประธานศูนย์กิจกรรม / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันแข่งขัน
  2. พร้อมแนบบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน / ผู้ฝึกสอนที่ต้องการเปลี่ยน ที่จุดลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
     - ตัวอย่างไฟล์ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน docx / pdf
     - ตัวอย่างไฟล์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน docx / pdf
โดยให้หนังสือราชการ 1 เรื่อง ต่อ 1 กิจกรรม ยิ่นเอกสารทั้งหมด ณ จุดลงทะเบียนเข้าแข่งขันของกิจกรรมนั้นๆ ที่ศุนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ศูนย์กิจกรรม
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ได้รับการประสานงานจาก ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เรื่องการประกวดภาพยนตร์สั้น หากนับวันตามเกณฑ์การแข่งขัน คือ 14 วันก่อนการแข่งขัน จะต้องส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้ครับ โดยจะต้องส่งมีดังนี้
  1. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
  2. แผ่น DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น
  3. บทภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 เล่ม
โดยจัดส่งผลงานมาที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400
โดยวงเล็บมุมซองว่า การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กทม. ครั้งที่ 67

แจ้ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ได้รับการประสานงานจากศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เรื่องการจัดส่งรูปเล่มรายงานของกิจกรรมการแข่งขันว่า "กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ทุกกิจกรรมที่มีรูปเล่มให้นำมาส่งในวันที่มีการแข่งขันจำนวนกิจกรรมละ 3 ชุด (เล่ม)"
 
แจ้ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560

 
แจ้งเรื่องการเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ทาง สพป.กรุงเทพมหานคร จะขอใช้แนวทางการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียน-ครูผู้สอนเทียบเคียงกับ แนวทางการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียน-ครูผู้สอน ของงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
แต่แก้ไขในส่วนที่ผ่านระบบเว็บไซต์ เป็นให้ส่งหนังสือราชการมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และส่งไฟล์เป็น pdf มาที่ [email protected] แล้วทาง admin จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
                        - ตัวอย่างไฟล์ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน docx pdf
                        - ตัวอย่างไฟล์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน docx pdf
โดยให้หนังสือราชการ 1 เรื่อง ต่อ 1 กิจกรรม ทั้งนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 หากได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อได้แล้วให้โรงเรียนดำเนินการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าแข่งขันใหม่ พร้อม นำเอกสารสำเนาหนังสือขอเปลี่ยนตัวมาแสดงในสถานที่แข่งขันด้วย
 

 
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขณะนี้ระบบการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าแข่งขันได้เปิดแล้วนะครับ สามารถเข้าไปจัดพิมพ์กันได้ที่เมนูด้านข้างทางซ้ายมือนะครับ

 
แจ้งข่าวครับ
เหลือเวลาอีก 1 วันนะครับ สำหรับการเปลี่ยนชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนในระบบ ระบบจะปิดในเวลา 24:00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นะครับ หากหลังจากระบบปิดแล้วโรงเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและ/หรือครูผู้ฝึกสอนจะต้องทำหนังสือราชการจากโรงเรียนมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นรายกิจกรรมนะครับ แล้วทางผู้ดูแลระบบจะดำเนินการเปลี่ยนรายชื่อให้ครับ

 
แจ้งข่าวครับ ขณะนี้ (วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 24:00 น.)
ระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ปิดลงเรียบร้อยครับ แต่ระบบการเปลี่ยนตัวในกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ยังคงเปิดให้โรงเรียนที่ต้องการจะเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน สามารถเข้าระบบ แก้ไข + เปลี่ยนตัว ได้โดยกรอกชื่อ - นามสกุลที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมให้รายละเอียดของการเปลี่ยนตัว แล้วกดปุ่ม ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางแอดมิน และผู้ดูแลศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้จะทำการอนุมัติการเปลี่ยนตัวให้ตามรายละเอียดที่ได้กรอกมาในระบบครับ
แจ้ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 00:05 น.

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอแจ้งเรื่องการส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของสภานักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนของแต่ละทีมนั้นให้ส่งมาที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สิ้นสุดวันสุดท้าย วันที่30 ตุลาคม 2560 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยที่อยู่ที่จัดส่งคือ 
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรม)
1128 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 
แจ้ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนวันการจัดการแข่งขันของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาเป็นวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 นี้

ที่มา : หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ศธ 04230/3544 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 

 
ขออนุญาตอธิบายการดำเนินการตามกำหนดการนะครับ

- วันที่ 15 กันยายน 2560 ปิดการรับสมัครโรงเรียนที่จะขอบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์นะครับ (Fax และ ส่งเมลล์มายัง [email protected])
- วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 24:00 น.ปิดระบบการลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันในกลุ่มสาระต่างๆ (แต่ยังสามารถแก้ไขชื่อได้อยู่ครับ)
- วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 24:00 น. ปิดระบบการแก้ไขชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมต่างๆ (ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2560) ไม่สามารถลงทะเบียนในกิจกรรมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มได้นะครับ
- วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 0:00 น. เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันนะครับ (หากต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องทำหนังสือราชการจากทางโรงเรียนส่งมายัง สพป.กรุงเทพมหานครครับ)
 

 
แจ้งข่าวจากการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุมให้โรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ขยายโอกาส (ที่มีนักเรียนไม่เกินชั้น ม.3) ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 , ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 , ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 , และครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยใช้แบบแบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ****** โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถานศึกษา****** ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่ภาพด้านล่าง

 

 
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่มา : ผลการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 ตุลาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11 - 20 ตุลาคม 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  21 ตุลาคม 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 26 พฤศจิกายน
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ระบบลงทะเบียนของโรงเรียนให้ใช้เมนูเข้าสู่ระบบด้านข้างขวามือเลยนะครับ
ชื่อผู้ใข้และรหัสผ่านให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมเมื่อครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ รบกวน Inbox มาแจ้งทางเพจ Facebook งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กทม. ครั้งที่ 67 โดยแจ้งชื่อโรงเรียน สังกัด ชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียนเดิมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งไว้กับทางเว็บไซต์ ทาง admin จะรีบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้โดยเร็วครับ

 

 

 

 
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09:31 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook 

คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 268
จำนวนทีม 4,184
จำนวนนักเรียน 9,233
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,024
จำนวนกรรมการ 740
ครู+นักเรียน 15,257
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,997
ประกาศผลแล้ว 235/239 (98.33%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 23
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 36
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 36
ทั้งหมด 630,422