งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
ขณะนี้หน่วยการจัดการแข่งขันสมุทรปราการ เขต 2
ได้ดำเนินการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคเรียบร้อยแล้ว
หากโรงเรียนใดต้องการแก้ไขข้อมูล แก้ไขชื่อนักเรียน ครู
หรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ขอให้ดำเนินการตามปฏิทินระดับภาคต่อไป

--------------------------

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูล
ขอให้ผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน ตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของรายการแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันต่อ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกให้เรียบร้อย
เพื่อเตรียมโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค
---------------------------------

 
ประชาสัมพันธ์
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

------------------------------------------------------------

 
ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ที่จัดการแข่งขันสามารถพิมพ์เอกสาร
การแข่งขันเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน
แต่ละรายการได้
ซึ่งเอกสารที่สามารถพิมพ์ได้ ประกอบด้วย
1.  ใบปะหน้าซอง
2.  แบบลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการ
3.  แบบบันทึกคะแนน
4.  บัตรประจำตัวนักเรียนและครู
---------------------------------------------------------
ขณะนี้การลงทะเบียนนักเรียนและครูเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ของศูนย์สมุทรปราการ
เขต 2 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางผู้ประสานงานของแต่ละ
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถพิมพ์
บัตรประจำตัวแข่งขัน
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับ username และ password
ที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สามารถติดต่อได้ที่ คุณครู กติกร กมลรัตนะสมบัติ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โทร. 087 - 1496213
(กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ)
  การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครู
เรียน คุณครูผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน
       ทางระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 16:18 น.
  การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันศูนย์การจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันของศูนย์การจัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ ดังนี้
* ภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (เหมือนเดิม)
* ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส เปลี่ยนเป็น
   โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08:42 น.
  ปฏิทินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ปฏิทินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู                   18 ส.ค. 60 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อแก้ไข                       13-14 ต.ค. 60
สิ้นสุดการปิดระบบลงทะเบียน              15 ต.ค. 60
จัดการแข่งขัน                                  1-30 พ.ย. 60
ประกาศผล (หลังแข่งขัน 3 วัน)            ตามกำหนดแต่ละศูนย์
พิมพ์เกียรติบัตร                                10 ธ.ค. 60
โอนข้อมูลสู่ระดับภาค                         18 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60

 
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 11:16 น.
  ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 2
ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 2
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "ภาษาไทย"
สถานที่ : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
วันที่แข่งขัน : 14 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085-110-0263
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "คณิตศาสตร์"
สถานที่ : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : 25 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-981-3001
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "วิทยาศาสตร์"
สถานที่ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
วันที่แข่งขัน : 11 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 099-161-6955
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "สังคมศึกษาฯ"
สถานที่ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
วันที่แข่งขัน : 30 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 091-105-0989
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "ภาษาอังกฤษ"
สถานที่ : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
วันที่แข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 083-890-8392
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส"
สถานที่ : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
วันที่แข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 083-890-8392
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "สุขศึกษาและพลศึกษา"
สถานที่ : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ
วันที่แข่งขัน : 15 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 092-270-3041
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "การงานอาชีพ"
สถานที่ : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่แข่งขัน : 15 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-835-8411
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์"
สถานที่ : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : 8-10 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-835-8411
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "ทัศนศิลป์"
สถานที่ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
วันที่แข่งขัน : 14 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-604-1585
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "ดนตรี"
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : 10-11 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-604-1585
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "นาฏศิลป์"
สถานที่ : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
วันที่แข่งขัน : 11-12 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-604-1585
-------------------------------------------------------
ศูนย์การจัดการแข่งขัน "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"
สถานที่ : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
วันที่แข่งขัน : 15 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 084-344-5558
-------------------------------------------------------
 "กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี"
สถานที่ : ค่ายกฐิน กุยยกานนท์
วันที่แข่งขัน : 6 พฤศจิกายน 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 084-344-5558
------------
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 11:20 น.
  ศูนย์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สมุทรปราการ เขต 2
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ทัศนศิลป์ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
          ดนตรี : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
          นาฏศิลป์ : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          การงานอาชีพ : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
          เทคโนโลยี : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
          ลูกเสือ : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 19:04 น.
  โรงเรียนสังกัด : สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
โรงเรียนสังกัด : สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
 
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (สพม.)
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ (สพม.)
3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม (สพม.)
4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (สพม.)
5 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ (สพม.)
6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (สพม.)
7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (สพม.)
8 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ (สพม.)
9 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ (สพม.)
10 โรงเรียนเกวลินวิทยา (สพม.)
11 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี (สพม.)
12 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ (สช)
13 โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน (สช)
14 โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน (สช)
15 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย (สช)
16 โรงเรียนประภามนตรี 3 (สช)
17 โรงเรียนยินดีวิทย์ (สช)
18 โรงเรียนสาธิตบางนา (สช)
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ สุวรรณภูมิ (สช)
20 โรงเรียนอิสลาม สมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) (สช)
21 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา (สช)

 
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 20:05 น.
  ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08:14 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 1,029
จำนวนนักเรียน 2,611
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,651
จำนวนกรรมการ 645
ครู+นักเรียน 4,262
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,907
ประกาศผลแล้ว 191/225 (84.89%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 153,208