งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
แจ้ง ทุกโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทราบ
เรื่อง การแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัว
       เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ขอชี้แจง ดังนี้
1. ในกรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อ สะกดชื่อผิด ให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการแก้ไขชื่อในระบบด้วยตนเองได้เลย
2. หากเป็นกรณี "เปลี่ยนตัว" ขอให้แนบหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนตัวเข้าไปในระบบด้วย และในวันทำการแข่งขัน ขอให้ทุกโรงเรียนถือเอกสารตัวจริง เพื่อไปแสดงต่อศูนย์จัดการแข่งขันด้วยค่ะ

 

หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว

แก้ไข ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11.17 น.
  ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โรงเรียนสมุทรปราการ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ : โรงเรียนวัดทรงธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
          ทัศนศิลป์ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
          ดนตรี (ไทย-สากล) : โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.
           นาฎศิลป์ : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          การงานอาชีพ : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
          เทคโนโลยี : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สป.

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 
          "ลูกเสือ" : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.32 น.
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11:41 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 41
จำนวนทีม 1,758
จำนวนนักเรียน 4,234
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,622
จำนวนกรรมการ 814
ครู+นักเรียน 6,856
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,670
ประกาศผลแล้ว 198/226 (87.61%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 15
เดือนนี้ 18
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 18
ทั้งหมด 159,128