หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 645 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
2 646 1.200 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
3 647 2.100 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
4 723 2.200 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
5 724 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
6 725 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอภิสิทธิ์ อภิญ  
2 นายงาม เรือทะมิน  
3 นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐ  
4 นายปรัญชัย ไชยมนตรี  
5 นายปัณณวัทน์ คชรินทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]